حسین پور: مردمان فلسطین در روز قدس برای کشتی خشمگین می شوندعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردمان فلسطین همراه خود عملیات های جدیدترین در عمق اراضی اشغالی به جهانیان ملایم کردند کدام ممکن است فلسطین همچنان خشمگین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ابد خشمگین {خواهد بود}.

کمال حسین پور در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، همراه خود ردیابی به مظلومیت مردمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت روز قدس، اظهار کرد: صهیونیست ها همواره همراه خود شیوع حوادث سیاسی روی زمین جستجو در فراموشی موضوع بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین بوده اند. حداقل آنها فرسوده می شوند، با این حال روز جهانی قدس بلافاصله برای خنثی کردن این توطئه است. شوم.

مردمان فلسطین در روز قدس برای کشتی خشمگین می شوند

وی ذکر شد: بیت المقدس تصویر فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور وحدت مسلمانان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز جهانی قدس میراث معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) در راستای حمایت اجتناب کرده اند مظلومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی همراه خود غرور جهانی است. مردمان مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استوار فلسطین در امروز امت غول پیکر اسلام را در پایین اوج شخصی می بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آزادی مناسب سرزمین های اشغالی اقامت جدیدی را تحریک کردن می کنند.

مشاور مردمان سردشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی ذکر شد: در جاری حاضر همراه خود ملاحظه به عملیات ارتش روسیه در اوکراین، ملاحظه جهانیان به شرق اروپا معطوف شده است با این حال همراه خود عملیات جدیدترین در اعماق سرزمین های اشغالی مردمان فلسطین به جهانیان ملایم کرده اند کدام ممکن است فلسطین باقی مانده است خشمگین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ابد خشمگین خواهد ماند. مطمئنم حضور مردمان در روز قدس امسال پرشورتر اجتناب کرده اند سال های قبلی {خواهد بود}.

انتهای پیام