حسین سلیمانی: «لذت ممکن است» ۸۸ نسبت رضایت افراد را به بازو آورد.ایسنا/ خراسان رضوی منصفانه بازیگر سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون همراه خود ردیابی به رضایت ۸۸ درصدی بینندگان تلهوپیون پلاس اجتناب کرده اند سریال لذت ممکن است ذکر شد: خوشحالی ممکن است باعث شد اهالی آثار هنری برای اولین بار جرأت کنند اجتناب کرده اند سیستم اجرایی ملت صحبت کنند.

حسین سلیمانی در این سیستم جشن رمضان کدام ممکن است شامگاه ۲۷ فروردین ماه اجتناب کرده اند جامعه بانگ سیما منتشر شده شد، همراه خود ردیابی به ورزش های شخصی در ۲ سال قبلی ذکر شد: {در این} ۲ سال اتفاقات خوبی برای ممکن است افتاده است. این موضوع انواع راه حل ها را برای ممکن است روی حیله و تزویر کرد. بر این مقدمه، مجبور شدم متعدد اجتناب کرده اند پیشنهادها را رد کنم.

وی همراه خود ردیابی به ایفای موقعیت بابک در سریال «لذت ممکن است» افزود: جنابعالی در یک واحد اتفاق مبارک حضور پیدا کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان برای اولین بار جسارت صحبت دانستن درباره نظام اجرایی ملت را پیدا کردند. قطعا مخالفت های زیادی همراه خود منتشر شده صداوسیما برای چنین کاری وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار زیادی برای منتشر شده نشدن آن وجود داشت، با این حال صداوسیما همچنان پایین این سریال ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما توانستیم آن را به هر شکلی اجتناب کرده اند طریق تلوبیون پلاس منتشر شده کنیم.

سلیمانی همراه خود دقیق اینکه الحمدلله بیننده زیادی داریم، ذکر شد: همکاری همراه خود عادل تبریزی کارگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصطفی رضوانی تهیه کننده سریال اتفاق خوبی بود. علاوه بر این حضور همراه با امیرحسین رستمی، بیژن بنفشاخا، محفوش وجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد تولید دیگری اجتناب کرده اند بازیگران ارجمند این سریال اجتناب کرده اند جمله بازیگران ماهر مشهدی آنقدر برایم تخصص لذت بخشی بود کدام ممکن است متوجه بالا ۲ ماه تصویربرداری نشدم.

این بازیگر سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون خاطرنشان کرد: لذت ممکن است ۸۸ نسبت رضایت بینندگان تلویزیون را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون پاسخ های فوق العاده خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجیبی اجتناب کرده اند سوی {افرادی که} تصورش را هم نمی کردیم بدست آمده کرده ایم. وقتی منصفانه سریال نامطلوب خرس فشار قرار خواهد گرفت کدام ممکن است بعضی ها نمی خواهند منتشر شده شود، اتفاق بهتری می افتد.

وی همراه خود ردیابی به تنظیم رویکرد صداوسیما افزود: اتفاقی کدام ممکن است اخیرا در صداوسیما رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های قبلی فوق العاده غیر معمول بود، اینجا است کدام ممکن است مجریان اگر مشکلی در سیستم های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای محله وجود داشته باشد، به سادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسورانه حرکت می کنند. با اشاره به آن صحبت کنید.سریال معالک به مرحله منتشر شده رسیده است.بر این مقدمه.

مهوش وقاری: اعلیحضرت سخنان افراد را نقل کردید

مهوش وجاری تولید دیگری بازیگر این سریال جناب برتر {در این} این سیستم گفت: در نظر گرفته شده می کنم ایفای موقعیت {در این} سریال باعث خوشحالی ممکن است {بوده است}. بعد اجتناب کرده اند سال ها انفعال، سریال «عالیجناب» اولین کاری بود کدام ممکن است جلوی دوربین رفتم. ممکن است همراه خود منصفانه خدمه غول پیکر کار کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت می کردم همراه با خانوار ام هستم از کارگردان، تهیه کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران خوبی داشتم.

وی ذکر شد: برای ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتشر شده سریال معاله امتحان شده زیادی شده است. در نظر گرفته شده می کنم این سریال تنها چیزی است کدام ممکن است دل افراد را می گوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان به آن است اعتقاد کرد. بر همین مقدمه اجتناب کرده اند بینندگان آرزو می کنم به تماشای آن بنشینند.

انتهای پیام