حسینی: پاس دادن به استقلال ۱۱ نفره نشد/ هدف توصیه تعداد زیاد خوشایند نبود!سرمربی بکان معتقد این است که اگر گیمرها این نیروی کار تخصص بیشتری داشتند می توانستند استقلال را شکست دهند.

به گزارش اسنا، نیروی کار های استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکان در هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر فوتبال انگلیس به جذب می کند با بیرون گل انگشت یافتند. مجتبی حسینی سرمربی بیکان در نشست خبری بعد اجتناب کرده اند ورزشی اظهار داشت: مسابقه خوبی بود. همراه خود یکی اجتناب کرده اند بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن ترین نیروی کار های ایران گذراندن شدیم. جو خوشایند ورزشگاه همراه خود حضور تماشاگران جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای خوبی را به مسابقه داد. در نیمه اول کدام ممکن است استقلال ۱۱ شرکت کننده داشت، ۲ سه مکان برتر داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین کمتری به استقلال دادیم. پس اجتناب کرده اند ریختن مدافع استقلالی ها نتوانستند فشار شدیدی را کدام ممکن است در ورزشگاه آزادی وارد می کردند، انجام دهند.

وی افزود: در نیمه دوم مکان های زیادی تحمیل کردیم با این حال متأسفانه گیمرها نتوانستند اجتناب کرده اند آنها استفاده کنند، در چنین ورزشی هایی تیمی همراه خود مهره های خوشایند به همان اندازه ۱۰ نفر ممکن است ضربه بزند، امیدوارم گیمرها به ابعاد کافی کسب کنند. تخصص برای احترام اجتناب کرده اند جایگزین ها تبریک به بازیکنانی کدام ممکن است فوتبال ورزشی کردند. مقابل یکی اجتناب کرده اند بهتر از نیروی کار های ایران خوشایند بودند. آنها در نظر گرفته شده می کنند افرادی که به استادیوم آمدند ورزشی خوبی داشتند.

سرمربی بیکان کسب اطلاعات در مورد اعتراض شخصی به داور اظهار داشت: در نظر گرفته شده می کنم ساده در ۱۰ هر دو ربع ساعت ابتدایی ورزشی خواستن داشتم. بعد اجتناب کرده اند آن می ترسیدم اعتراض کنم چون در نظر گرفته شده می کردم مرا ریختن می تنبل. داور مسابقه، داور جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم تخصص خوبی {در این} دیدار داشته باشد.

حسینی کسب اطلاعات در مورد پرتاب اشیا توسط هواداران استقلال اظهار داشت: آخر تماشاگران سبک فوتبال را می چشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای خوبی به فوتبال می دهند. اگر چیزهایی را {به سمت} ما پرتاب کنند، اشکالی ندارد. آنها خوشایند هدف نگرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به من می خواهم ضربه نزدند.

او کسب اطلاعات در مورد پیشرفت تیمش {در این} فصل اظهار داشت: نیروی کار جوانی است. وقتی همراه خود خوب نیروی کار جوان کار می کنید، نیروی کار انبساط می تنبل. اشکال ما نیم فصل بود کدام ممکن است یکی ۲ شرکت کننده خوشایند را اجتناب کرده اند انگشت دادیم. بازیکنی را اجتناب کرده اند انگشت دادیم کدام ممکن است ۴ گل زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه پاس گل برای من می خواهم داد کدام ممکن است واقعاً ضربه بدی به ما زد. شرکت کننده خوبمان را به نیروی کار حریف راه اندازی شد کردیم. این ممکن است روی ورزش من می خواهم نیز تاثیر بگذارد.

سرمربی بیکان در نهایت کسب اطلاعات در مورد برکناری مدافع استقلال اظهار داشت: این انتخاب ۱۰۰ نسبت انتخاب گیری بود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلالی ها در ورزشگاه آزادی می پرسند کدام ممکن است نمی توان اجتناب کرده اند عقب ورزشی کرد، مخصوصا مقابل نیروی کار جوان ما، با این حال به همان اندازه روزی کدام ممکن است استقلال خوب نیروی کار خوشایند ۱۱ نفره بود، با این حال به شکلی تولید دیگری، خوشایند ورزشی کردیم. همراه خود پاس نمی توانستیم اجتناب کرده اند پرس آنها خارج شویم. باید فیلم را ببینیم چون اجتناب کرده اند صحنه خیلی در اطراف بودم. {نمی دانم} مدافع استقلال {در این} ورزشی حضور دارد هر دو خیر.

انتهای پیام