حرکت ماشین همراه خود روغن فست فود در جاری سوختن!خوب مصرف کننده یوتیوب اعلام کردن کرد کدام ممکن است توانسته است ماشین دیزلی شخصی را همراه خود روغن سوزان در رستوران های فست فود به کار ببرد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند آیه: همه {نمی توانند} قیمت بالای بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاز را تحمل کنند، از وضعیت مالی در اکثر کشورهای جهان تقریباً مخالف است. این دلیل است ریچ بنوا انتخاب گرفت راه عکس برای تامین نشاط هاموی شخصی بیابد.

او اصولاً به خاطر دوباره کار کردن خودروها در قالب خودروهای تسلا مشهور دارد، با این حال در ویدیوی جدید شخصی، روشی انصافاً منحصر به فرد را امتحان می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند روغن سوزاندن رستوران های فست فود برای انرژی دادن به خودروی غول پیکر شخصی استفاده می تنبل.

استراتژی بودجه با این حال مفید

بنوا ویدیوی شخصی را همراه خود ردیابی به نوع از دستگاه می خواست مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند روغن پسماند در مقابل گازوئیل تحریک کردن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید کدام ممکن است قیمت محصول آخرین بین ۱۰۰ به همان اندازه ۱۰۰۰ دلار است کدام ممکن است بودجه تر اجتناب کرده اند بنزین است.

سپس به مغازه خرج‌فروشی می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب قاشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از مخروط می‌دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلام کردن می‌تنبل کدام ممکن است همراه خود این اقلام می‌تواند همراه خود بازو روی محدوده سوختن روغن رستوران را به گاز ماشینش تغییر تنبل.

فناوری کدام ممکن است Benoit استفاده می تنبل فوق العاده انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده بدیع است، با این حال خواه یا نه واقعاً کار می کند؟

بنوا ابتدا برای تهیه روغن به ۱ فست فود {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کارکنانش می پرسد کدام ممکن است خواه یا نه می توانند مقداری روغن نابود شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف ریخته شده در رستوران به او بدهند.

سپس بنوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستانش بشکه ای پر اجتناب کرده اند روغن نابود شد را می سوزانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زباله های رستوران را در فرآیندی به به نظر می رسد ناخوشایند تمیز می کنند. از این روغن زباله همراه خود خرد کردن چرخ دنده غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ضایعات در کنار است.

سپس گروه آغاز به خوب و دنج کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصفیه روغن روی اجاق می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند چندین بار تکرار این استراتژی، روغنی را تهیه می تنبل کدام ممکن است می توان در مقابل گازوئیل اجتناب کرده اند آن استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه در فیلم می بینیم اینجا است کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است واقعاً کار می کند.

در واقع حرکت خودرو بیش از حد اندازه نمی کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زود متوقف تبدیل می شود.

بنوا نتیجه خواهد گرفت کدام ممکن است آزمایش های شخصی را {در تابستان} تکرار می تنبل به همان اندازه هوا به مقیاس کافی خوب و دنج شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر قوی {به درستی} در روغن رفع شوند.

انتهای پیام