جیلان آسیب پذیرترین استان در فاجعه کرونا / اولویت واکسیناسیون زیر ۱۲ سال استایسنا/ گیلان رئیس اداره علوم پزشکی گیلان این استان را {به دلیل} مکان خاص شخصی یکی اجتناب کرده اند آسیب پذیرترین استان های ملت عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود ملاحظه به بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال شیوع ویروس جدید کرونا، باید اجتناب کرده اند شیوع این بیماری جلوگیری کنیم. ویروس کرونا همراه خود تأمل تا حد زیادی.”

دکتر ارسلان سالاری در مجمع نمایندگان دانشکده علوم پزشکی گیلان همراه خود تحسین اجتناب کرده اند امتحان شده جامعه های بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با در اجرای واکسیناسیون کووید ۱۹ در استان، همراه خود وجود ضعیف زیرساخت ها، امتحان شده جامعه های بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با باعث شد به همان اندازه گیلان سودآور به اجرای واکسن کووید ۱۹ در ملت شوند.

وی همراه خود خاص اینکه طی ۲ هفته قبلی میزبان هفت میلیون مسافر نوروزی در گیلان بوده ایم، افزود: گیلان عجیب و غریب ترین استان ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اینکه همه وقت میزبان بوده، اجتناب کرده اند ضعیف زیرساخت ها در بخش بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با مبارزه کردن می برد. متعدد اجتناب کرده اند مسافران در تمام اندازه سال، یکی اجتناب کرده اند آسیب پذیرترین شهرستان های ایالت به سمت شیوع بیماری عروق کرونر مرکز است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی گیلان همراه خود ردیابی به بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌ها ذکر شد: همراه خود بازگشایی مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌ها در صورت ورود نوع جدیدی اجتناب کرده اند ویروس کرونا، در واقعً سلامت افراد همراه خود خطر بزرگی مواجه می تواند. چه چیزی برای جلوگیری اجتناب کرده اند آن همراه خود تأمل تا حد زیادی خواستن داریم.”

سالاری همراه خود خاص اینکه بسیار زیاد اجتناب کرده اند افراد گیلان باقی مانده است واکسینه نشده اند، ذکر شد: باید چاره ای اندیشید به همان اندازه بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی افراد را الهام بخش به پایان دادن واکسیناسیون علیه کرونا کرد.

وی واکسیناسیون زیر ۱۲ سال را یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند دغدغه های نظام سلامت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اگرچه این گروه کمتر خرس تاثیر بیماری عروق کرونر قرار می گیرند، با این حال ممکن است در سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع بیماری های عروق کرونر مرکز فوق العاده کارآمد باشد.

رئیس اداره علوم پزشکی گیلان همراه خود خاص اینکه در معنی نظارت خاص است کدام ممکن است رعایت قوانین بهداشتی به طور مناسب رعایت نشده است، تصریح کرد: نظارت بر واحدهای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای از واقعی پروتکل های بهداشتی باید انتقادی گرفته شود. همراه خود آموزش مداوم

وی علاوه بر این بر تسریع در تیز کردن دستمزد اسناد خانوار، تحریک کردن نظارت بر اجرای قالب‌های عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی، تحریک کردن همکاری‌ها برای تسریع در اجرای قالب‌های محرومیت زدایی سپاه پاسداران، کاهش اختلافات در گزارش اختلافات واکسن کرونا تاکید کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش شاخص های سلامت در شهرها. .

انتهای پیام