جشن گلریزان در اهر برگزار تبدیل می شودایسنا/ آذربایجان شرقی رئیس دادگستری اهر اجتناب کرده اند برگزاری مراسم گلباران آزادی زندانیان جرائم قهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومان پولی {در این} شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام محمدعلی نزاری ضمن گفتن این خبر به مسئولان اظهار داشت: همزمان همراه خود ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولادت همراه خود سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (علیه السلام) همه ساله {در سراسر} آذربایجان شرقی، گلریزان. جشن ها همراه خود هدف آزادی برگزار تبدیل می شود. زندانیان جرایم غیر عمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومان پولی بازداشت می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز مشابه با سال های قبلی این مراسم در شهرستان اهر همراه خود حضور خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار مختلف مردمان برگزار تبدیل می شود.

وی افزود: جشن گلریزان برای آزادی افرادی است کدام ممکن است مرتکب جرائم نامطلوب اجتناب کرده اند جمله حوادث رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومیت های پولی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تایید رئیس معظم انقلاب {نمی توانند} بدهی شخصی را صنوبر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه این جشن به ۱ سنت کلی تغییر شده است. شهر اهر.» ۲ دهه.

حجت الاسلام نزاری مردمان اهر را مردم نوع دوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید صالح توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: سال قبلی بر ایده گزارش ستاد دیه استان مبنی بر آزادی زندانیان جرایم قهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومان پولی در شهرستان اهر، پس اجتناب کرده اند وسط استان (تبریز)، بیشترین میزان آزادی ۵۸ نفر همراه خود ۵۸ زندانی غیر کیفری {بوده است}. اهر به عمد تخصیص گرفت کدام ممکن است همراه خود آزادسازی پول مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرین آزادی این انواع زندانی فراهم شد.

وی افزود: جشن گلریزان امسال ۳۰ فروردین ماه همراه خود حضور مخلوط کثیری اجتناب کرده اند خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع دوستان شهرستان اهر برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم شاهد بازگشت انواع زیادی اجتناب کرده اند زندانیان جرایم غیر عمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی باشیم. محکومان به خانوار هایشان.»

رئیس کل دادگستری اهر ردیابی ها زرشکی قوه قضاییه را ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت مردمان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: قوه قضائیه نسبت به این موضوع فوق العاده ظریف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی {می رود} همه مسئولان، مدیران دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی در خدمت رسانی به مردمان امتحان شده کنند. قوه قضائیه به هیچ‌کس راه اندازی شد نمی‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اشاره کردن نوزاد‌ترین شبح هر دو تضییع ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت مردمان توسط اشخاص حقیقی هر دو گروه‌ها همراه خود متخلفان برخورد انتقادی خواهد کرد.

وی علاوه بر این امتحان شده مستمر دادسرای کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اهر را در تامین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت قیمت در اندازه مختلف معیشتی مردمان برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: تعدیل قیمت بازار گوشت زرشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید نسبت به سایر شهرستان های استان مشکلی نداریم. . {در این} اتصال.

حجت الاسلام نظری علاوه بر این به نظارت انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابدی بر قیمت های مصوب قوه قضائیه ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اگر هر اتحادیه، مجموعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدراسیونی با بیرون ضوابط قانونی اقدام به افزایش قیمت کنند، همراه خود پاسخ انتقادی قوه قضائیه مواجه احتمالاً خواهد بود. ما این کار را نخواهیم کرد. {در این} زمینه اجتناب کرده اند هر کسی دلجویی کنید. ویژه به ویژه {افرادی که} قصد افزایش قیمت شن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو واردات کالاهای سهمیه بندی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا آن را به هزینه آزاد دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه تخلفات متعددی تعیین کنید گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل تبدیل می شود کدام ممکن است نتیجه آن سریع به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند تشکیل پرونده برای کارگران شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری در پرونده یخ زدایی جدیدترین خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این پرونده توسط دست تجزیه و تحلیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان باید بدانند کدام ممکن است این پاسخگویی به برکت خون شهدا، جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهداست. شورش مردمان، مسئولان باید دستاوردهای انقلاب اسلامی را محافظت کنند، اجتناب کرده اند خون شهدا حفاظت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به منویات هدایت گر حرکت کنند. این اقدامات غیرقابل قبول را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید پاسخگو باشد، پایان یابد.

حجت الاسلام نظری علاوه بر این همراه خود ردیابی به وضعیت کنونی شهر اهر همراه خود عدم حضور شهردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهردار نابسامان آرزو کرد معامله با بدون در نظر گرفتن سریعتر شوراهای شهر به این موضوع شد.

وی اظهار داشت: متاسفانه در روزهای جدیدترین شاهد وضعیت نامناسبی در شهرستان اهر اجتناب کرده اند جمله عدم مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سگ های ولگرد در مرحله شهر، انباشت زباله در مناطق مختلف شهر، استنشاق ناخوشایند آن هستیم. بوی خصومت، وضعیت خصومت آسفالت جاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید… باعث شده کدام ممکن است این امر در نارضایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلایه مردمان اجتناب کرده اند مسئولان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورای اسلامی شهر باید برای تعمیر این ضرر اقدامات مورد نیاز را انجام دهند. در اسرع وقت در هر مورد دیگر هرگونه تخلف هر دو نقص {در این} زمینه اجتناب کرده اند سوی شوراها باید سریعاً توسط قوه قضائیه معامله با شود، قوانین اعمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری احتمالاً خواهد بود. .

به گزارش اسنا، رئیس کل دادگستری اهر خطاب به شوراها افزود: ممکن است همراه خود رای مردمان به این جایگاه رسیدید پس باید برای معیشت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان امتحان شده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هر موضوع عکس دوری کنید هر دو کرسی بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب بگیرید. برای او یا او.” اشخاص حقیقی در دفتر ممکن است

انتهای پیام