جذب ۵۴ میلیون دلار سرمایه خارجی در مازندرانایسنا/مازندران مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: علیرغم شرایط سخت اقتصادی و تحریمی، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان در یک سال و نیم اخیر توانسته ۸ پروژه سرمایه گذار خارجی را جلب و ۵۴.۳ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در قالب ۵ پروژه جذب نماید.

سید اسماعیل هاشمی در نشست خبری در خصوص اقدامات سال ۱۴۰۰ بیان کرد: پیگیری و اخذ مجوز ضمانت پرداخت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای ۷ طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استان جهت برخورداری از تسهیلات مالی موضوع ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف ۴۵۲۵ میلیارد تومان در استان که از این میزان مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای تامین مالی پروژه های عمرانی استان مازندران مورد موافقت قرار گرفت و بانک صادرات به عنوان عامل کنسرسیوم و بانک های سپه، ملی، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت و تجارت تامین مالی را به عهده گرفتند تا بر اساس اولویت در یک برنامه سه ساله پروژه های آب منطقه ای به آنها اختصاص داده شود.

هاشمی، از اقدامات دیگر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران در راستای مولدسازی و فروش اموال مازاد اظهار کرد: مازندران حائز رتبه اول در کشور در سال ۱۴۰۰ است که این امر منجربه ترمیم تخصیص اعتبارات استان به میزان ۸۰ میلیارد تومان گردیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران درباره نوع بودجه بندی ها نسبت به اقدامات انجام شده تاکید کرد: تحقق ۱۲۷ درصدی درآمدهای عمومی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با رشد ۷۴.۲ درصدی نسبت به سال ۹۹، با پیگیری های صورت گرفته توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان به دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران و وصول ۴۹ هزار و ۴۹۶ میلیارد ریال درآمدهای عمومی استان شامل ۴۶ هزار و ۵۰۶ میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی و ۲۹۹ میلیارد ریال سایر درآمدهای استان با پیگیری های صورت گرفته توسط کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان به دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران منجر به ترمیم تخصیص اعتبارات استان به میزان ۶۰ میلیارد تومان گردیده است.

وی افزود: صدور مبلغ ۱۰۴۹ میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تسویه با ۳۵ پیمانکار؛ پیگیری برای صدور تعداد ۲۸۷۰ سند تک برگی دولتی املاک صادر و تحویل به خزانه استان؛ جذب تعداد ۷ نفر از شاغلین این اداره کل در راستای اجرای تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع تفسیر بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین تعداد  ۱۸ مورد جابجایی ذی حساب دستگاه های اجرایی استان با هدف نظارت مالی دقیق توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران از دیگر اقدامات برجسته این اداره کل بوده است.

هاشمی درباره آخرین وضعیت مجوزهای سرمایه گذاری خارجی صادره در استان مازندران اظهار کرد: این مرکز به منظور ارائه خدمات لازم برای متقاضیان در راستای اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تاکنون ۳۵ مجوز به مبلغ ۵۷۴.۷ میلیون دلار صادر نموده است که در حال حاضر تعداد ۲۶ طرح با سرمایه گذاری بالغ بر ۲۳۳.۶ میلیون دلار در استان مشغول فعالیت هستند.

وی بیان کرد: علیرغم شرایط سخت اقتصادی و تحریمی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان در یک سال و نیم اخیر توانسته ۸ پروژه سرمایه گذار خارجی را جلب و ۵۴.۳ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در قالب ۵ پروژه جذب نماید که این خود نشان از جذابیت فرصت‏ های سرمایه‏ گذاری و توانمندی‏ های اقتصادی استان برای سرمایه ‏گذاران بالقوه بین‏ المللی و منطقه ای است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران درباره پروژه های در دست اجرا گفت: لازم به ذکر است ۲ مجوز سرمایه گذاری خارجی دیگر به ارزش ۲۷.۵ میلیون دلار هم اکنون توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری در حوزه های انرژی و گردشگری استان مازندران صادر گردیده است که در مرحله ابلاغ به استان قرار دارد.

هاشمی، جلب ۵.۶ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در قالب ۲ پروژه سرمایه گذاری (طرح نیروگاه مولد مقیاس کوچک شهرستان آمل و طرح در حوزه درمان شهرستان چالوس) در سال ۱۴۰۰ را دیگر اقدامات انجام شده برشمرد و افزود: جذب ۲.۵۴ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در قالب ۴ پروژه در سال ۱۴۰۰ (رعدسازان آمارد نیرو، رهگشا بهار تدبیر، گلستان موج و کاج های زینتی دلاور) از دیگر اقدامات بخش خارجی بود.

وی در راستای شناسایی، احصا و تشکیل پرونده اموال غیرمنقول مازاد برای مولدسازی (انتشار صکوک اجاره) یا فروش و ارسال به اموال دولتی بیان کرد: در سطح استان در سال ۱۴۰۰  تعداد ۱۶ پرونده تشکیل شده که ۵ پرونده در کارگروه استانی تصویب و به اداره کل اموال دولتی ارسال گردید، ۸ مورد از اموال دستگاه های اجرایی در سامانه ستاد به مبلغ ۱۱۰۶ میلیارد ریال به فروش رفته که تاکنون مبلغ ۹۶۱ میلیارد ریال توسط خزانه استان تاییدیه صادر گردیده و به شورای برنامه ریزی استان جهت تخصیص استانی اختصاص یافته است . همچنین یک فقره پرونده مولدسازی (اجاره بلند مدت) نیز پس از از تصویب در کارگروه استانی موفق به اخذ مجوز ازوزیر اقتصادی و دارایی گردیده است.

این مقام مسئول درباره تکالیف موضوع دبیرخانه استانی بیان کرد: در راستای اجرای تکالیف موضوع دبیرخانه استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰  تاکنون در مجموع ۳۸ نشست (۱۲ نشست کمیته اصلی و ۲۶ نشست کمیته تخصصی) بررسی طرح های متقاضی تسهیلات برگزار گردیده که تعداد ۸۱۷ طرح در حوزه های مختلف اقتصادی با اشتغال پیش بینی شده ۳۱۶۳ نفر به ارزش تسهیلات ۲۲ هزار و ۱۱۹ میلیارد ریال مورد بررسی و تایید قرار گرفته است که تاکنون ۱۸۶ طرح موفق به دریافت ۲۱۴۱.۴ میلیارد ریال تسهیلات از این محل گردیده اند.

هاشمی اضافه کرد: صدور مبلغ ۱۰۴۹ میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و پرداختی اسناد خزانه اسلامی به مبلغ ۷۵۹۳ میلیارد ریال به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سال ۱۳۹۹ همچنین پرداختی اسناد خزانه اسلامی به مبلغ ۸۱۷۲ میلیارد ریال به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی در سال ۱۴۰۰ از دیگر وظایف محوله بود.

وی به پرداخت بیش از ۱۲ هزار و ۵۶۸ میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای استان توسط خزانه معین استان در سال ۱۴۰۰ اشاره و خاطرنشان کرد: این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۰ درصد تحقق داشته و نسبت مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل ۳۲ درصد برخوردار بوده است. همچنین ۳۷۷۱.۵ میلیارد ریال اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استان توسط خزانه معین استان در سال ۱۴۰۰ پرداخت شد که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۰ درصد تحقق داشته و نسبت مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل ۱۱ درصد برخوردار بوده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی مازندران درباره عملکرد تک برگی کردن اسناد مالکیت دولت در استان (مستند سازی) گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۵۱۶ سند تک برگی دولتی املاک صادر و به خزانه استان تحویل داده شده است که این رقم به واسطه پیگیری های مجدانه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران بوده  است.

هاشمی از شناسایی ۲۲ مورد قوانین و مقررات مخل کسب و کار و تکمیل ۱۱ کاربرگ جهت طرح در هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار کشور در سال ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: در خصوص دادنامه مبنی بر عدم تأثیر فوق‌العاده مدیریت در محاسبه سقف حق شاغل احکام کارگزینی مشمولین این اداره کل به تعداد ۹۰ نفر صادر شد که از این تعداد ۵۶ نفر با کاهش حقوق به میزان ۱۲۰ میلیون ریال در هر ماه مواجه شدند و همچنین بر این اساس در ۶ ماهه اول سال جاری جمعاً مبلغ ۷۲۰ میلیون ریال نیز بابت اضافه دریافتی از حقوق کارکنان مربوط کسر گردید.

وی خاطرنشان کرد: در راستای وظایف محوله ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان از سوی وزیر اقتصاد، در سال ۱۴۰۰ جمعا ۳۵۰ رأی و قرار به میزان ۶۱۷۴ میلیون ریال جهت رفع تعرض، ۲۲ هزار و ۴۲۰ میلیون ریال تعدیل، ۲۱ هزار و ۳۲۳ میلیون ریال رد شکایت و ۳۵۳۲ میلیون ریال پذیرش اعتبار مالیاتی صورت پذیرفت.

هاشمی در پایان اضافه کرد: همچنین در راستای اجرای ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۸ مورد جابجایی ذی حساب دستگاه های اجرایی استان توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران صورت گرفت.

فاطمه اسدی – خبرنگار ایسنا مازندران

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری