جدیدترین رنگ آمیزی شهرهای کشور توسط کرونا / ۵۷ شهر کشور با رنگ قرمزبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، هم اکنون ۵۷ شهر در رنگ قرمز، ۸۶ شهر نارنجی، ۱۹۹ شهر در رنگ زرد و ۱۰۶ شهر در رنگ آبی قرار دارند.

با توجه به دندان های مابر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از ۱۵ شهر به ۵۷ شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از ۳۵ شهر به ۸۶ شهر افزایش یافته است.

تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد نیز از ۲۰۸ شهر به ۱۹۹ شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از ۱۹۰ شهر به ۱۰۶ شهر افزایش یافته است.

در حال حاضر ۵۷ شهر در ایالت قرمز، ۸۶ شهر در ایالت نارنجی، ۱۹۹ شهر در ایالت زرد و ۱۰۶ شهر در ایالت آبی قرار دارند.

انتهای پیام