جایزه حمایت از دانشجویان رشته شیمیجایزه «دکتر محمدرضا سعیدی» به دو دانشجوی برگزیده دکتری شیمی تعلق می گیرد.

به گزارش ایسنا، به پاس خدمات علمی و دانشگاهی دکتر محمدرضا سعیدی استاد فقید این دانشگاه و با حمایت خانواده ایشان و همکاری انجمن شیمی ایران، دانشگاه صنعتی شریف دومین دوره دوره آموزشی دکتر رضا را برگزار می کند. جایزه سعیدی» به منظور حمایت و حمایت از دانشجویان ممتاز دکتری شیمی.

این جایزه در سال ۱۴۰۱ به دو دانشجوی برگزیده دکتری شیمی (یکی از دانشجویان دکتری شیمی آلی کل کشور و یکی از دانشجویان دکتری کلیه رشته های شیمی دانشگاه صنعتی شریف) که آزمون جامع خود را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، اعطا می شود. برای سال ۱۴۰۱ مبلغ هر جایزه ۲۵ میلیون تومان است.

به گزارش دانشگاه صنعتی شریف، برای ورود به مرحله داوری، لازم است مدارک زیر را تا تاریخ ۱۳۰۱/۱۰/۶ به آدرس [email protected] ارسال نمایید.

۱- اعلام کاندیداتوری دانشجو توسط استاد راهنما در قالب معرفی نامه.
۲- رزومه شامل اطلاعات مقاطع تحصیلی فعلی و قبلی (دانشگاه تحصیلی، سال شروع و پایان، معدل)، انتشارات بر اساس کنفرانس و مجله. سایر دستاوردهای علمی، حرفه ای و داوطلبانه (اسناد لازم نیست، اما باید به طور جداگانه و مختصر در نامزدی ذکر شود).
۳- نام، آدرس و اطلاعات تماس دو نفر دیگر از اعضای هیئت علمی که می توانند از نامزدی دانشجو حمایت کنند.

انتهای پیام