جام جهانی ۲۰۲۲: ایران کنار هم قرار دادن کمک به قطر است


وی همراه خود تبریک حلول ماه مبارک رمضان، قابلیت های فراوانی را برای افزایش مرحله روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری های ۲ ملت برشمرد. وی خاطرنشان کرد: تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوحه می توانند همراه خود بهره گیری اجتناب کرده اند همه چشم اندازها همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل توافق نزدیک، گام های موثری در راستای چیز خوب در مورد ۲ ملت بردارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را در قلمرو برقرار کنند.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به بازدید آتی امیر قطر به تهران در بلند مدت نزدیک خاطرنشان کرد: {در این} بازدید گزینه ها اساسی اطمینان حاصل شود که رشد بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری های ۲ ملت در زمینه های مختلف متعهد شدن خواهد بود.

وی همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند میزبانی جام جهانی فوتبال در قطر، برای این ملت آرزوی رسیدن برگزاری این مناسبت مهم ورزشی کرد. وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران کنار هم قرار دادن هرگونه کمک در جزیره کیش برای برگزاری بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباترین مسابقات جام جهانی است.

در همین جاری، آل ثانی پس اجتناب کرده اند دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات تمدید شده ۲ ملت در دوحه ذکر شد کشورش انصافاً اختصاص داده شده به رشد تا حد زیادی روابط همراه خود تهران است. وی خاطرنشان کرد: بازدید ممکن است عملکرد مهمی در رشد روابط برادرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش همکاری ها دارد.

وی همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند حضور گروه سراسری فوتبال ایران در جام جهانی ذکر شد: {در این} مسابقات به خوبی اجتناب کرده اند برادران شخصی استقبال می کنیم. همراه خود ملاحظه به همکاری ۲ ملت در برگزاری مسابقات، وزیر راه قطر سریع دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جزیره کیش همراه خود همتای شخصی در خصوص نحوه همکاری گفتگو خواهد کرد.