تنها چیزی که در حقوق بشر آمریکایی اصالت دارد، منافع کارتل های قدرت و ثروت استمعاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: نظام آمریکا افرادی را با «تحریم» و «تروریسم» هدف قرار داده و مجازات می کند که جنایاتشان در هیچ دادگاهی ثابت نشده است. در منطق حقوق بشر آمریکایی، هیچ انسانی در هیچ شرایطی کرامت و هویت ندارد و تنها چیزی که در ذات حقوق بشر آمریکایی است، منافع کارتل های قدرت و ثروت است.

به گزارش ایسنا، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه عصر امروز یکشنبه در «چهارمین همایش بین المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی» در باغ موزه موزه سخنرانی کرد. . انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: بزرگترین نقض حقوق بشر، سیاسی شدن حقوق بشر است. آمریکا عامل اصلی است.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه افزود: بر اساس منشور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران هم از نظر ایمانی و هم از نظر انسانی برادر و خواهر هستند.

باقری تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انسان فارغ از ملیت، مذهب، مذهب، قومیت، زبان و رنگ، موضوع اصلی و محوری حقوق بشر است.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه: تنها چیزی که ربطی به حقوق بشر آمریکا ندارد، حقوق مردم و حقوق ملت هاست.

و این دیپلمات ارشد به کشورمان افزود: اساس حقوق بشر آمریکایی حقوق بشر نیست، بلکه منافع باندهای قدرت و ثروت ملاک و معیار جایگاه و ظلم آنها در راه حقوق بشر است. به همین دلیل کشتن فرزندان فلسطین، یمن، عراق و افغانستان با سلاح های کشنده غرب، نقض حقوق بشر محسوب نمی شود.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه، صلح، ثبات و ثبات در جهان را در هر سیاست، استراتژی، رویکرد و اقدام ملی، منطقه ای و بین المللی در گرو معیارها و مبانی حقوق بشر دانست و تاکید کرد: از آنجایی که در سازوکارهای یکجانبه حکومت ایالات متحده، حقوق بشر نه شأن و نه منزلت دارد، رژیم تحمیلی کنونی که خود را در قالب دیکتاتوری یکجانبه آمریکا نشان می دهد، هرگز نخواهد توانست صلح، ثبات و صلح را در جهان به ارمغان آورد. .

باقری با تاکید بر اینکه از منظر جمهوری اسلامی ایران، حمایت از حقوق بشر صرفاً یک موضوع حقوقی یا اجتماعی یا یک سبک زندگی نیست، به محوریت حقوق بشر به عنوان زیرساخت عدالت محور و پایدار اشاره کرد. و نظم بین المللی پایدار.

وی خاستگاه انقلاب اسلامی را حقوق بشر و انسان دانست و پیروزی انقلاب اسلامی را در گرو محوریت مردم و حقوق آنان و تداوم انقلاب اسلامی را در گرو نهادینه شدن مردم دانست. حقوق در چارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی و ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی در جغرافیای منطقه و جهان که مستلزم تبیین نقش و جایگاه مردم در نظام دینی است که از جمله آنها می توان به: دموکراسی اسلامی برترین نماد و شاخص روشن است.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: به میزانی که حقوق بشر و سیاست های اساسی آمریکا سیاسی می شود، سیاست های جمهوری اسلامی نیز انسان محور و مردم محور است. در این چارچوب، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر احکام صریح قانون اساسی و مبانی ارشادی ائمه انقلاب اسلامی است که مبتنی بر حفظ حقوق مردم و حقوق بشر است. بنابراین از آنجایی که حقوق بشر آمریکایی ها حقوق سیاسی است، سیاست خارجی جمهوری اسلامی مبتنی بر حقوق بشر است.

این دیپلمات ارشد ایرانی، اساس درگیری آمریکا و ایران را پایداری نظام اسلامی در حفظ حداکثری حقوق مردم دانست و افزود: در روزهای قبل از انقلاب اسلامی مزدوران آمریکایی در ایران دست به کار شدند. خط قرمزی علیه آنها نداشته باشید. آمریکا از این رو به شرم تسلیم، پذیرش و مدارا حتی برای تمامیت ارضی ایران بر اساس میل آمریکا موافقت کردند، اما ایران اسلامی در برابر آمریکا کوچکترین تسامحی در قبال حقوق مردم از خود نشان نداد.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه «تحریم» و «تروریسم» را که هر دو طرف سیاست های تهاجمی آمریکا در قبال کشورهای مستقل هستند، دو دلیل نقض گسترده حقوق بشر بدون استثنا و دو دلیل ارزیابی کرد. ویژگی های جدایی ناپذیر حقوق بشر آمریکایی.

وی تاکید کرد: رژیم آمریکا افرادی را با “تحریم” و “تروریسم” هدف قرار داده و مجازات می کند که جنایات آنها در هیچ دادگاهی ثابت نشده است. در منطق حقوق بشر آمریکایی، هیچ انسانی در هیچ شرایطی کرامت و هویت ندارد و تنها چیزی که در ذات حقوق بشر آمریکایی است، منافع کارتل های قدرت و ثروت است.

باقری افزود: ماهیت زیاده خواهی و خود بزرگ بینی آمریکا هیچ محدودیتی برای حقوق کشورهای مستقل قائل نیست و به همین دلیل می توان قاطعانه ادعا کرد که امروز هیچ ملتی در جهان نیست که طعم تلخ آن را نچشیده باشد. طعم حقوق بشر آمریکایی.

وی نقض حقوق کشورهای مستقل را جزء لاینفک سیاست خارجی آمریکا دانست و به همین دلیل مقابله با یکجانبه گرایی را جهادی مقدس برای ارتقای حقوق بشر در جهان دانست.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه تصریح کرد: تدوین منشور حقوق کشورها باید در دستور کار قدرت های نوظهور که پیشگامان و رهبران چندجانبه گرایی هستند، در دستور کار قرار گیرد.

وی فلسطین را دایره المعارف حقوق بشر آمریکایی توصیف کرد و افزود: در حالی که طبق تمامی قوانین و مقررات بین المللی، مواد بشردوستانه تحت هیچ شرایطی قابل مجازات نیست، اما تحریم های غذایی و دارویی در حقوق بشر آمریکا منعی ندارد.

باقری وضعیت اسفبار کودکان بی گناه مبتلا به بیماری پروانه در ایران را نماد حقوق بشر آمریکایی معرفی کرد.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه تاکید کرد: یکجانبه گرایی آمریکایی درگیر یک پارادوکس هویتی و وجودی است، زیرا تضییع حقوق ملت از یک سو برای هژمونی آمریکا و از سوی دیگر پایمال شدن حقوق دولت ها ضروری است. مانند موریانه ها زیرساخت های یکجانبه گرایی را بین دولت ها ایجاد می کند.

و در پایان به مولفه های اساسی و محوری مکتب شهید سلیمانی که در گفتمان و جریان مقاومت و صیانت از حقوق ملت ها و ملت ها متبلور شد اشاره کرد.

انتهای پیام