تمدید جایگزین حاضر مقاله دومین کنوانسیون در سراسر جهان ساختار، عمران، شهرسازی، تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه انداز آثار هنری اسلامی در ادعا گام دوم انقلاب


qشخص خاص ممتاز در مهندسی عمران، ساختار، شهرسازی، تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری، مجوز مناسب ISC شماره ۸۲۱۸۷-۰۱۲۱۱، {فهرست شده} در پایگاه استنادی جهان اسلام

یکی اجتناب کرده اند غول پیکر‌ترین، معروف‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک‌ترین گردهمایی‌های سالانه آموزشی، پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی {در این} بخش

چاپ رایگان کلیه مقالات برگزیده شده کنوانسیون با بیرون خواستن به داوری مجدد در مجلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلات آموزشی، پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی، ISC را انتخاب کنید و انتخاب کنید ISI

همراه خود تایید آموزشی اجتناب کرده اند دانشکده های غول پیکر دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشارکت بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ دانشکده، موسسه، صفحه بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه تحقیقاتی

نمایه سازی رایگان کلیه مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

حاضر سخنرانی توسط مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید عالی خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری ارگان های تخصصی

کارگاه آموزشی تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه عکاسی همراه خود موضوع کنفرانس

اهدای جوایز نقدی غول پیکر به ۱۱ مقاله مهم کنگره را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته های آموزشی به همه نمایندگی کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهدای تندیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به کنگره

امکان نمایندگی به صورت حضوری هر دو غیر خصوصی / کشتی مقالات پذیرفته شده (شفاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوستری)

تمامی مقالات پذیرفته شده را در کتاب خلاصه کنگره چاپ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مقالات درست را در سی دی کنگره درج کنید.

حاضر گواهینامه آموزش در سراسر جهان ۱۶ ساعته برای همه نمایندگی کنندگان (مرتبط همراه خود مهندسین)

نمایه سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ مقالات در کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوح فشرده با توجه به امتیازات کنگره، سیویلیکا، کنسرسیوم محتوای سراسری، SID را انتخاب کنید و انتخاب کنید ISC را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر پایگاه های اصلی

صدور گواهینامه کنوانسیون های در سراسر جهان اجتناب کرده اند آکادمی های در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعطای گواهینامه کنوانسیون به زبان فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیسی

حاضر شهادت دادن در سراسر جهان حضور، پذیرش، چاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی مقالات به اهداکنندگان مقاله را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی کنندگان

نمایشگاه جانبی تخصصی برای راه اندازی شد نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقش ها مرتبط را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان