تمدید ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور ۱۴۰۱


مهلت ثبت نام داوطلبان مصاحبه آزمون دکتری ۱۴۰۱ دانشگاه پیام نور در سامانه راهنما تمدید شد.

بر اساس گزارشات آزمون دکتریمدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: مهلت ثبت نام برای کلیه داوطلبان مصاحبه آزمون دکتری نیمه مرکزی ۱۴۰۱ دانشگاه پیام نور در سامانه راهنما تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی، محسن حیدری افزود: با توجه به درخواست های مکرر داوطلبان، تمامی داوطلبان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۵ خردادماه فرصت دارند تا در آزمون دکتری نیمه مرکزی دانشگاه پیام نور شرکت کنند. جهت ثبت نام به سامانه راهنما به آدرس https://madad .pnu.ac.ir مراجعه نمایید.

وی با بیان اینکه این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نمی شود، گفت: با توجه به اینکه تاریخ های مصاحبه علمی دانشگاه پیام نور تغییر کرده است. لازم به ذکر است داوطلبان گرامی با توجه به پیامک حاوی تاریخ، ساعت و آدرس مصاحبه که پس از پایان مهلت ثبت نام برای آنان ارسال خواهد شد، در جلسه مصاحبه شرکت نمایند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد گفتگو با دانشگاه پیام نور کلیک.