تمدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه افراد و نهادهای لبنانیمنابع رسانه ای از تمدید تحریم ها و محدودیت های اتحادیه اروپا علیه افراد و نهادهای لبنانی خبر دادند که «دموکراسی را تضعیف می کند».

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیه ایلوم، اتحادیه اروپا از تمدید اعتبار تحریم ها و اقدامات محدودکننده علیه افراد و نهادهایی که «تضعیف دموکراسی و حاکمیت قانون» در لبنان را برای یک سال دیگر خبر داد.

در همین راستا، شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد که قطعنامه‌ای را تصویب کرده است که چارچوب اقدامات محدودکننده را برای رسیدگی به وضعیت لبنان به مدت یک سال تا ۳۱ جولای ۲۰۲۳ تمدید می‌کند.

در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱، شورای اتحادیه اروپا اقدامات محدودکننده هدفمندی را برای رسیدگی به وضعیت لبنان با اعمال تحریم‌ها علیه افراد یا نهادهایی که مسئول «تضعیف دموکراسی و حاکمیت قانون» هستند، اتخاذ کرد. این اقدامات شامل موارد مختلفی از جمله؛

۱- ممانعت یا تضعیف روند سیاسی دموکراتیک از طریق تداوم مانع تراشی در تشکیل دولت یا ایجاد مانع یا تضعیف جدی در برگزاری انتخابات.

۲- تخلفات مالی جدی در خصوص اموال عمومی تا زمانی که اقدامات مربوطه تحت پوشش کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و صدور غیرقانونی سرمایه قرار گیرد.

این تحریم ها شامل ممنوعیت سفر به کشورهای اتحادیه اروپا و مسدود کردن دارایی های افراد و نهادها است. افراد و نهادها در اتحادیه اروپا نیز از ارائه بودجه به افراد تحریم شده منع شده اند.

انتهای پیام