تقویت ساختار تشکل اجتماعی در دستور کار وزارت کشوررئیس سازمان امور اجتماعی تاکید کرد: تقویت ساختار سازمان امور اجتماعی در کشور در دستور کار قرار دارد.

محمد عباسی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران وی در تشریح عملکرد سازمان امور اجتماعی کشور در زمینه مقابله با آسیب های اجتماعی گفت: مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ به درستی و درایتی به دنبال موضوع محدودسازی و کنترل آسیب های اجتماعی با علاقه فراوان بودند و به آن پرداختند. مسئولین سیستم تذکر و تایید همزمان مهم بودند و همزمان موج اولیه در حال شکل گیری بود.

وی افزود: باید بپذیریم که یکی از آسیب های اجتماعی در نظام مدیریتی ما این است که هرگاه امامان انقلابی ما علتی را ذکر می کنند، موجی به وجود می آید و آرام آرام فروکش می کند و این آسیب در همه اعصار از جمله شش سال گذشته وجود دارد. ما این مصدومیت را داشتیم و علاقه به آرامی کاهش یافت.

عباسی ادامه داد: اما در دولت سیزدهم هستیم و به چند دلیل اراده قوی تری شکل می دهیم. این دولت بیشتر از دولت قبل به سمت مسائل فرهنگی و اجتماعی سوق داده شده است و اراده های شکل گرفته بیشتر فرهنگی است و یک توانایی و مقام محسوب می شود، اما در دوره ای که حنا مسئولیت سازمان امور اجتماعی کشور را برعهده گرفت. وی به این نتیجه رسید که وزارت کشور در راستای اجرای دستورات مقام معظم رهبری با مشکلاتی همراه بوده است که از جمله آنها این است که سازمان به صورت رسمی تشکیل شده است، یعنی یک نیروی قوی. و سازمان چابکی که مستقل تشکیل شده و بتواند همه توانمندی های سازمان ها را جمع کند، ما آنها را به خط نبسته ایم.

وی تاکید کرد: چنین تشکلی در گذشته شکل نگرفته است و از این رو منتظر تشکیل یک تشکل چابک و قوی هستیم. وقتی سازمانی بخواهد متولی تشکیل دهد باید از اختیارات بالایی برخوردار باشد تا بتواند کار را پیش ببرد وگرنه تشکیل یک سازمان در گوشه ای از وزارتخانه به نتیجه نمی رسد. لذا از اراده سیزدهم دولت برای حل آسیب های اجتماعی و رویکردهای خود رئیس جمهور برای حل آسیب های اجتماعی بهره می بریم تا مسائل را با جدیت بیشتری پیگیری کنیم.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید برای ایجاد امید در مردم تلاش کنیم، افزود: باید دقت شود که برخی از شاخص های علمی که مطرح است و قطعیتی در مورد آنها وجود ندارد منتشر شود. اعتبار. نشانه ها کلی نیستند زیرا ممکن است دقیق نباشند و بحث هایی در مورد آنها وجود دارد.

وی افزود: دو سال از کاهش فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی توسط کرونا می‌گذرد و حتی فعالیت‌های علمی نیز به دلیل تعلیق سیستم دانشگاه و مدارس کم رنگ شده است. بنابراین، این اقدامات تأثیری نداشت، اما با کاهش تدریجی این بیماری، شاهد تسریع اقدامات با تأثیرات خارجی خواهیم بود. رئیس جمهور نیز در جلسات شورای اجتماعی اهتمام ویژه ای دارد و با حضور رئیس جمهور و وزرای مربوطه، کار در زمینه مقابله با آسیب های اجتماعی بیشتر تقویت می شود.

انتهای پیام