تفتیان انتظارات گروه دوومیدانی را برآورده نکرد/ احسان حدادی در وضعیت خوبی قرار دارددبیر فدراسیون دوومیدانی تایید کرد کدام ممکن است انجام حسن تفتیان در مسابقات موجود در سالن مراقبت از مسابقات جهانی نتوانسته انتظارات فدراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه دوومیدانی را برآورده تنبل.

به گزارش اسنا، حسن تفتیان در حالی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند جام جهانی در اردوی فرانسه حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی می سر خورد انجام خوبی داشته باشد، انجام خوبی نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانست به نیمه بسته شدن راه پیدا تنبل. همراه خود این جاری تفتیان پس اجتناب کرده اند این دیدارها به تفریحی های آسیایی در نظر گرفته شده می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید دید به همان اندازه آن نقطه چه این سیستم ای می تواند داشته باشد.

علی رضایی، دبیر فدراسیون دوومیدانی در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص برگزاری اردوی خارجی تفتیان در گذشته اجتناب کرده اند مسابقات جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج کسب شده، اظهار داشت: فدراسیون ارزش اردوهای خارجی این دوستان را همراه خود ارزش های شخصی تیز کردن کرد. اردوهای خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی اجتناب کرده اند طریق اسپانسر هر دو ارزش های خصوصی تامین تبدیل می شود.» این به آنها وابسته است، با این حال فدراسیون شبیه به مبلغی را کدام ممکن است گروه ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی تصور می تنبل تیز کردن نکرده است.

وی دانستن درباره انجام تفتیان در موجود در سالن جام جهانی کدام ممکن است نتوانست به مرحله مقدماتی صعود تنبل، اظهار کرد: آقای تفتیان به عددی کدام ممکن است ما می خواستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهیم بازو پیدا نکرد، خودش هم راضی نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات ما برآورده نشد، همراه خود این جاری آقای تفتیان به این عدد رسید. ورزشکاری است کدام ممکن است همراه خود کسب اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکوردهای خوبی در مسابقات موجود در سالن جهان پنجم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکردش همراه خود رکوردی کدام ممکن است قبلا پرونده کرده بود شکاف زیادی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است مورد تایید گروه دوومیدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدراسیون قرار نگرفت.

وی افزود: بعد از همه این ورزشکار در امتحان شده {است تا} بهتر از نتیجه را برای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت کسب تنبل. او در مرحله آسیایی تنها مدال آور تفریحی های آسیایی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کسب آن امتحان شده می تنبل. بعد از همه برای اعزام به تفریحی های آسیایی باید در مسابقات هدف فدراسیون نمایندگی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهمیه های مورد نیاز را کسب تنبل.

رضایی دانستن درباره وضعیت احسان حدادی نیز اظهار داشت: او عالی ماه در گذشته اجتناب کرده اند عید ۲ اردو در کیش داشت. او در مسابقات هدف اتحادیه نیز نمایندگی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابقت اندام نسبت به قبلی وضعیت فوق العاده بهتری دارد با این حال همه اینها باید همراه خود حضور در مسابقات هدف اتحادیه ملایم شود.

انتهای پیام