تصاویری اجتناب کرده اند ولسوالی زیبای سیگرد در پروان خبرگزاری شیعیان افغانستان افغانستان


زمان تهیه: ۱۷ محموله ۱۴۰۱ | ساعت کاری: ۱۶:۴۵ | کد خبر: ۵۱۰۳۰۱ | تجهیزات چاپ

شفقنا افغانستان – ولسوالی زیبای سیگارد، ولایت پروان

خبر زودترآمازون عالی تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر اینترنتی به خانه پرتاب کرد