تست ارزیابی عملکرد: اقدام فوری برای توانمندسازی کاربران روانی رانندهباشگاه رانندگان اسنپ برای اولین بار در کشور با همکاری روانشناسان اسنپ دکتر یک تست روانشناختی راننده به نام تست ارزیابی عملکرد طراحی و اجرا کنید.

به گزارش ایسنا به نقل از اسنپاین تست به منظور ارتقای توانمندی روانی و سلامت روان کاربران اسنپ طراحی و اجرا شده است و نتایج این تست در دو مجله علمی معتبر به نام های Psychological Science و Journal of Disability Studies منتشر شده است.

مطالعات انجام شده توسط روانشناسان نشان می دهد که رانندگی شهری در دسته فعالیت های استرس زا قرار می گیرد. به دلیل تأثیر مستقیم استرس و اضطراب بر عواطف و رفتار انسان، نمی توان نقش آن را در بروز حوادث رانندگی و ایجاد صدمات جسمی و روحی نادیده گرفت.

انجام تست روانشناسی برای ۱۴۰۰۰ راننده

در سال ۱۴۰۰ اسنپ این آزمایش را در ۴ دوره برای ۱۴۰۰۰ کاربر راننده انجام داد. این در حالی است که ۲۶۰۶ راننده برای بررسی، مشاوره و آموزش لازم در لیست کاربران با امتیاز پایین ثبت شدند. همچنین ۳۱۴ کاربر راننده در لیست کنترل ثبت و ممنوع هستند.

هزینه هر کدام از این تست ها ۱۰۰ هزار تومان و هر جلسه مشاوره برای اسنپ ۴۰ هزار تومان است و تمامی این خدمات برای کاربران راننده اسنپ رایگان است.

فرآیند طراحی آزمون ارزیابی ذهنی رانندگان

آزمون سنجش روانشناختی راننده بر اساس نظریه ها و روانشناسی پژوهشی مرتبط با رشته رانندگی، مطابق با اهداف و شرایط این شغل و همچنین بررسی و تحلیل نظرات رانندگان و مسافران کاربران اسنپ توسط دکتر اسنپدکتر طراحی شده است. . تیم روانشناسی با همکاری تعدادی از اساتید دانشگاه و روانشناسان.

دکتر علی فرهانی، روانشناس، مدرس دانشگاه و مدیر مشاور دکتر اسنپ در مورد این آزمون می گوید: در مرحله اول برای شناسایی مؤلفه های سنجش سلامت روان رانندگان، وارد نظریه های روانشناختی و تحقیقات مرتبط با رانندگی شدیم. به عنوان تحلیل نظرات کاربران ناراضی از خدمات مسافرتی اسنپ. سپس با همکاری اساتید و صاحب نظران ۷ مولفه را طراحی و اعتبارسنجی کردیم. ۳ متغیر مربوط به «سلامت فرد» و ۴ عنصر مربوط به «سلامت روابط شخصی» است. در مرحله دوم به منظور بررسی و تایید مختصات روان سنجی، پرسشنامه ای بر روی ۱۴۰۰ راننده شاغل در برنامه اسنپ انجام و ارتباط نتایج با سایر پرسشنامه های معتبر سلامت روان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتایج به سوالات آزمون نهایی “

دکتر فراهانی همچنین درباره رانندگان هدف این آزمون می‌گوید: «رانندگانی که مورد نظر و مطالعه قرار می‌دهیم، رانندگانی هستند که امتیاز کمتری از حد انتظار ما کسب کرده‌اند.» در این صورت رفتار این رانندگان کاربر به مدت یک ماه رصد می‌شود و آنها همچنین بتوانید مشاوره رایگان و آموزش های لازم را از اسنپ دریافت کنید.

نحوه اجرای تست ارزیابی عملکرد در اسنپ

  • پس از بررسی رفتار و نظرات کاربران، لیستی از رانندگان با امتیاز پایین تهیه می شود.
  • آزمون سنجش عملکرد مشتمل بر ۴۶ سوال از طریق پیامک برای افراد حاضر در لیست ارسال می شود و کاربران رانندگان ۳ روز فرصت دارند تا به این آزمون پاسخ دهند.
  • پس از آزمون، لیست افرادی که امتیاز پایینی کسب کرده اند مشخص می شود.
  • به رانندگانی که نمرات آزمون پایینی دارند مشاوره رایگان ارائه می شود.
  • رفتار کاربران رانندگان درجه پایین به مدت یک ماه رصد می شود و باشگاه رانندگان اسنپ آموزش ها و رویه های ویژه ای را برای این دسته از کاربران در نظر می گیرد.

پایان گزارش تبلیغات