تروما در اطراف اجتناب کرده اند دانشگاه؛ اختلال قابل توجه در اتصال پیرمردها همراه خود فرزندان در دوران کروناخوب روانشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس تربیتی همراه خود تشریح نتایج بیماری عروق کرونر مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفر تمدید شده دانشگاه بر سلامت روان اطلاعات آموزان، دلیل داد: در صورت یکپارچه این بیماری به همان اندازه چه روزی می توانیم اجتناب کرده اند درگیر شدن اطلاعات آموزان به دبیرستان جلوگیری کنیم؟ الان کودک های ۹ ساله ای داریم کدام ممکن است ادامه دارد دانشگاه نرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ممکن است مجازات ها جبران ناپذیری داشته باشد.

عباس فرجی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایرانوی ذکر شد: در زمان شیوع همه‌گیری کووید-۱۹، «پستاکرونا» یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین دغدغه‌های سیستم‌های آموزشی {در سراسر} جهان {بوده است}. شناخته شده به عنوان روانشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور آموزشی {در این} بیماری همه گیر، اختلال قابل توجه در روابط پیرمردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزند برای من می خواهم خیلی جسورانه بود.

وی افزود: تقریباً {هر روز} پیرمردها به محل کار توصیه مراجعه می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موضوع آموزش فرزندانشان تأیید می‌کنند کدام ممکن است «فرزندشان بعد اجتناب کرده اند شیوع کرونا درس نمی‌خواند» این جمله برای من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانم فوق العاده آشناست. من می خواهم بیشتر اوقات می‌گویم. در {پاسخ به} پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرم کدام ممکن است «پس درس نخواندن چه اشکالی دارد؟» همراه خود چهره شوکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحیر پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرم برخورد با شدم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید این روانشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس بخش تربیت یکپارچه داد: نحوه برخورد پیرمردها همراه خود این جمله به این معناست کدام ممکن است گویی مشاور در حیاط پشتی نیست. بعد از همه من می خواهم حق چنین مفهوم ای را دارم. چون معتقدم سلامت روان اطلاعات آموز مهمتر اجتناب کرده اند درسش است، با این حال متاسفانه ظاهر شد به تحصیل به قدری روی اطلاعات آموزان تاثیر می گذارد کدام ممکن است آموزش بر همه عامل ارجحیت دارد. کافی است به اظهارات خوش بینانه مسئولان آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ملاحظه کنید به همان اندازه متوجه شوید کدام ممکن است چقدر روی بحث آموزش محور هستند.

لطفا این بار این را اطلاع دهید شبح قابل توجه این بیماری همه گیر سلامت روان اطلاعات آموزان است او ذکر شد: «تا حد زیادی پیرمردها در نظر گرفته شده می‌کنند کدام ممکن است ما هیچ توقعی اجتناب کرده اند فرزندمان نداریم جز اینکه او درس‌هایش را یاد می‌گیرد. در تصور این پیرمردها فرزند خوشایند کدام ممکن است درس بخواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمرات برتر کسب تدریجی با این حال {در واقعیت} اینطور نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم معتقدم اطلاعات آموز خوشایند اطلاعات آموزی است کدام ممکن است گزینه داشته باشد نقش ها مختلفی را به عهده بگیرد.

او افزود: «این پیرمردها وقتی به محل کار توصیه می‌الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حضور او خطاها شخصی را به فرزندانشان می‌گویند، مستأصل می‌شوند. مشکلات بی نظیر این پیرمردها اینجا است کدام ممکن است او درس نمی‌خواند، دیر می‌خوابد، دائماً همراه خود تلفن صحبت می‌تدریجی، وقت زیادی را همراه خود دوستانش می‌گذراند، تفریحی می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواردی اجتناب کرده اند این بازو. تقریباً در تمامی اشیا توصیه، مبحث درس نخواندن سرآغاز هر گفتگویی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد می دهد کدام ممکن است موضوع تحقیق اطلاعات آموز چقدر برای افراد ضروری است.

این روانشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس بخش تربیتی همراه خود دقیق اینکه شخصاً چنین نگاهی اجتناب کرده اند طریق آموزش به خانوار ها تزریق شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارهای آزاردهنده ای از آنها تعیین کنید گرفت، ذکر شد: وقتی پیرمردها در دوره ها توصیه در اظهارات عقب کشیدن فرزندان شخصی اغراق می کنند، به آن است برخورد می کنند. واقعاً کار می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم آرزو می کنم عملکرد های خوش بینانه آن را نیز بشمارم. همراه خود این جاری، آنها به حرف خودشان برمی‌گردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأیید می‌کنند کدام ممکن است «اگر درس بخواند، اجتناب کرده اند او چیزی نمی‌پرسم، ساده پیش بینی دارم درس بخواند، همین». پرس و جو اینجا است کدام ممکن است اگر {اعضای خانواده} تان شناخته شده به عنوان خوب مادر بگویند «ما چیزی جز پختن شام خوشایند نمی خواهیم» چه احساسی خواهید داشت؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینجاست کدام ممکن است مادر اطلاعات آموز وارد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید: “این کار است، من می خواهم خوب سری صفات تولید دیگری دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پختن شام تنها حرفه من می خواهم نیست.” این دلیل است است کدام ممکن است به فرزندتان ضمانت می دهم کدام ممکن است فرزند ممکن است موقعیت عکس هم دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شود یکی اجتناب کرده اند آنهاست، ۹ ساده کار او.

فرج یکپارچه داد: به معنای واقعی کلمه هستند وقتی چیزی خیلی ضروری است، ظریف تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل شاهد اختلال خواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید یاد بگیریم کدام ممکن است این سیستم های بسیاری فرزندانمان را ببینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روبرو شویم. این پیش‌ایده بود کدام ممکن است می‌گفتیم همه‌گیری کووید-۱۹ محدود به نقشه‌های اطلاعات‌آموزی بود کدام ممکن است ساده خوانده شوند. در حالی کدام ممکن است در جاری حاضر شاهد فاجعه های روانی متنوع در اطلاعات آموزان هستیم، درس مطالعه حتی در انتخاب نیست.

وی ذکر شد: اطلاعات آموز خوشایند ساده کسی نیست کدام ممکن است در ریاضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم نمره ۲۰ بگیرد. وی ذکر شد: اطلاعات آموز خوشایند اطلاعات آموزی است کدام ممکن است گزینه داشته باشد موقعیت درستی در گروه داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سلامت روان برخوردار باشد، حتی وقتی نتواند در دروس خاصی نمرات اجباری را کسب تدریجی، متعاقباً وقتی اطلاعات آموز به دبیرستان می آید، گزینه داشته باشد این کار را انجام دهد. در گروه موقعیت درستی را ایفا می تدریجی، در هر جاری انسان سهام اجتماعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما تا حد زیادی تعاملات شخصی را در دانشگاه یاد می گیریم. فعل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفعالات.

این مشاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانشناس آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش افزود: متنوع اجتناب کرده اند ملت ها بودجه های کلانی را برای مقابله همراه خود نتایج روانی کووید اختصاص داده اند، شناخته شده به عنوان مثال، «لایحه کمک پولی آمریکا کدام ممکن است در مارس ۲۰۲۱ تصویب شد، ۱۷۰ میلیارد دلار بودجه برای مدارس در تذکر گرفت.» متنوع اجتناب کرده اند مدارس اجتناب کرده اند این بودجه استفاده کرده اند. برای استفاده متخصصان بهداشت روانی، اجتناب کرده اند جمله روانشناسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران، بودجه فدرال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ایالت ها نیز برای آموزش روانشناسان اندیشه در مورد شده است. وگاس، بورسیه آموزشی مشاوران دانشگاه تواند به شما کمک کند افزایش درجه آموزشی مشاوران دانشگاه.

فرج در یکپارچه به نقل تا حد زیادی اجتناب کرده اند آن ذکر شد: دکتر. آرتور سی. ایوانز جونیور، سرپرست مسئله صفحه بحث روانشناسی آمریکا (APA)، معتقد است کدام ممکن است حتی وقتی کووید ۱۹ کاهش یابد، ما همچنان همراه خود پیامدهای روانی آن بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه احساسی خواهیم کرد. اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است پیامدهای روانی چنین رویدادی حداقل به همان اندازه هفت به همان اندازه ده سال بلند مدت یکپارچه ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اشیا به همان اندازه بالا عمر همراه خود افراد باقی خواهد ماند. به مشاوره ایوانز، افزایش انواع کودکان مراجعه کننده به امکانات اورژانس روانپزشکی در سال قبلی اجتناب کرده اند مرز ۱۰۰ هزار نفر تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ما شاهد افزایش ۴ برابری اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی در بین اطلاعات آموزان هستیم.

وی افزود: این مورد در بزرگسالان نیز واضح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق نماد داده است کدام ممکن است میزان اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی در بین بزرگسالان آمریکایی بین آوریل ۲۰۲۰ به همان اندازه آگوست ۲۰۲۱ حدود ۴ برابر تا حد زیادی اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۹ {بوده است}. بیشترین میزان اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی در بین پیرمردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرانی بود کدام ممکن است فرزندانشان اجتناب کرده اند دانشگاه در اطراف بودند.

این مشاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانشناس تربیتی همراه خود این اوصاف به آن است ردیابی می تدریجی وقتی می گوییم موضوع «آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش» در انتخاب بازگشت اطلاعات آموزان به دبیرستان است، خطا نمی کنیم. او ذکر شد: «همراه خود تمام این توصیفات، ملاحظه به این نکته فوق العاده ضروری است کدام ممکن است ادای احترام به دانشگاه پس اجتناب کرده اند ۲ سال، حتی پس اجتناب کرده اند توقف خوب اپیدمی غول پیکر، می‌تواند درگیر‌کننده باشد.» تقریباً در تمام تحقیق بازگشایی، نیمی اجتناب کرده اند پیرمردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات آموزان اجتناب کرده اند اضطراب بازگشایی شکایت داشتند.

فرج افزود: من می خواهم شخصا شاهد گفتگوی یکی اجتناب کرده اند پیرمردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست دانشگاه بودم کدام ممکن است می ذکر شد نمی شود فرزندش را به دبیرستان بفرستد، از معتقد است بعد اجتناب کرده اند آن تولید دیگری حاضر نیست فرزندش را به دبیرستان بیاورد. آنها در زمستان اجتناب کرده اند بیماری عروق کرونر مرکز مبارزه کردن می برند.

این پرس و جو را مطرح کرد کدام ممکن است ” در صورت یکپارچه بیماری به همان اندازه چه روزی می توانیم اجتناب کرده اند درگیر شدن اطلاعات آموزان به دبیرستان جلوگیری کنیم؟وی ذکر شد: اکنون اطلاعات آموزان ۹ ساله داریم کدام ممکن است ادامه دارد به دبیرستان نرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ممکن است مجازات ها جبران ناپذیری داشته باشد. همه تحقیق نماد می دهد کدام ممکن است زنان تا حد زیادی خرس تأثیر دوری اجتناب کرده اند دانشگاه هستند.

این روانپزشک در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است افراد چگونه می توانند یک بار دیگر در جو های اجتماعی بافت ایمنی کنند؟ دکتر الین هندریکسون، روانشناس علمی در وسط اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات دانشکده بوستون، ذکر شد: من می خواهم می توانم ایمنی فیزیکی را فراهم کنم، با این حال بافت می کنم قادر نیستم در مخلوط باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت ترس می کنم. به آنها اطلاع دهید کدام ممکن است اعتقاد به نفس اجتماعی خوب ماهیچه است، اگر قبلا در مخلوط بودید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی ارتباط برقرار می کردید، {اکنون می توانید} به این مهم دست یابید، مناسب مثل ماهیچه ای کدام ممکن است مدت زیادی اجتناب کرده اند آن استفاده نکرده اید ضعیف تبدیل می شود، با این حال همراه خود به سختی ورزش. این بازی یک بار دیگر آسانسور احتمالاً وجود خواهد داشت.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراگ یکپارچه داد: “در ابتدا قابل دستیابی است بافت ناراحتی کنید، با این حال به طور منظم می توانید همراه خود آسانسور شخصی بر ترس های شخصی غلبه کنید.” روزی را در خارج اجتناب کرده اند منزل بگذرانید، اجتناب کرده اند فضاهای باز، فضاهای شلوغ با این حال ۹ بسته آغاز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور منظم به جو های خانه رفتار کنید. هرچه اجتماعی تر باشید، پذیرش رمز و راز برای شما ممکن است ساده تر {خواهد بود}.

همراه خود تاکید بر اینکه در هر صورت شناخته شده به عنوان روانپزشک در نظر گرفته شده می کنم چاره ای نداریم جز اینکه در را باز کنیم، از بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی کار را به تاخیر بیندازیم مشکلات روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی تا حد زیادی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی چندین ماه اندازه می کشد. همراه خود کنار شدن اطلاعات آموزان تا حد زیادی اجتناب کرده اند دانشگاه، در واقعً مدیریت اوضاع را اجتناب کرده اند بازو خواهید داد.

این مشاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانشناس تربیتی افزود: به معنای واقعی کلمه هستند اگر مثال ماهیچه های هیکل را در تذکر بگیریم، در صورت عدم استفاده تمدید شده مدت به جایی می رسیم کدام ممکن است آن توده عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این روحی را اجتناب کرده اند بازو می دهیم. بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت استفاده تمدید شده مدت کنار شدن اجتناب کرده اند سطح فوق العاده ضرر {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً ادای احترام به حالت روال غیر قابل تصور است.

انتهای پیام