بیمه منطقه ای و امیدها برای افغانستان


بیمه منطقه ای و امیدها برای افغانستان

او گفت: «منطقه از آنچه در افغانستان می‌گذرد بیم دارد، اما در عین حال امیدوار است که طالبان به وعده‌های خود عمل کنند، به‌ویژه در زمینه تشکیل یک دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام».

به گزارش ایسنا، سید سر موسوی، مدیرکل غرب آسیا وزارت امور خارجه با اشاره به رایزنی های اخیر محسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان با مقامات تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و روسیه درباره آخرین تحولات افغانستان و در صفحه توئیتر خود نوشت: «نگرانی ها و امیدهای منطقه برای افغانستان».
نتیجه سفر به منطقه کاظمی قمی را اینگونه خلاصه می کنم.
وی افزود: «منطقه از آنچه در افغانستان می‌گذرد بیم دارد، اما در عین حال امیدوار است که طالبان مسئول عمل به وعده‌های خود به‌ویژه در تشکیل یک دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام باشند».

انتهای پیام