بیشترین رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمران حرم در دوران پادشاهان صفوی رخ داده است


ایسنا/خراسان رضوی استادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان زیادی همراه خود ملاحظه به استعداد، حکمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بهره‌گیری اجتناب کرده اند علومی چون ساختار، نگارگری، گذشته تاریخی، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسطوره‌شناسی فضاهایی اجتناب کرده اند حرم چون صحن‌ها، رواق‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گنبدها را به صورتی نمادین آراسته‌اند به همان اندازه همراه خود این راه بنیادهای سنت ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسطوره‌های اسلامی به حاضر درآیند.

رجبعلی لباف‌خانیکی، پژوهشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنتی‌شناس خراسانی، در ذکر شد‌وگو همراه خود ایسنا در خصوص تاریخچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار حرم رضوی اظهار کرد: اجتناب کرده اند سال ۱۰۱۰ هجری قمری کدام ممکن است تجدید طلاکاری گنبد حرم مطهر به اصل شاه عباس صفوی تحریک کردن شد، اقدامات اساسی او جهت توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد بی‌چون را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرای حرم رضوی توسعه کشف شد.

وی اضافه کرد: جهت احقاق اندیشه‌های پادشاه مقتدر صفوی معماران، هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش‌نویسان عنوان‌آور در مشهد کروی آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهکار آفریدند. برای مثال بر کتیبه مینایی ساقه گنبد نوشته شده هنگامی کدام ممکن است شاه عباس در سال ۱۰۱۰ هجری قمری همراه خود پای پیاده اجتناب کرده اند اصفهان به مشهد به اینجا رسید، طلاکاری گنبد را تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار طلاکاری در سال ۱۰۱۶ هجری قمری به اتمام رسید. خطاط کتیبه علیرضا عباسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان زرگرهای آن کمال‌الدین محمد نازل یزدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدباقر ابن حاج زمان جیرانی بوده‌اند.

این پژوهشگر خراسانی یکپارچه داد: یک زمان کوتاه پس اجتناب کرده اند طلاکاری گنبد به اصل شاه عباس صندوقی بالای مرقد امام رضا(ع) نیز همراه خود ورقه‌های طلایی کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول پیکر مکتوب به جاده ثلث را انتخاب کنید و انتخاب کنید نستعلیق علیرضا عباسی نصب شد.

لباف‌خانیکی خاطرنشان کرد: پس اجتناب کرده اند آن سال‌ها نیز چندین بنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای ساختار در محله بقعه امام هشتم(ع) ساخته شد. یکی اجتناب کرده اند آن مناطق رواق توحیدخانه بود کدام ممکن است گویا به تقاضا ملا محسن فیض کاشانی در شمال بقعه بازسازی شده است.

وی ذکر شد: رواق تولید دیگری کدام ممکن است به گنبد الله‌ وردیخان ستاره فیلم است، در مشرق توحیدخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اصل الله‌ وردیخان، سردار ستاره فیلم شاه عباس، ساخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او بعد اجتناب کرده اند فوت در شبیه به محل به گرد و غبار سپرده شد. مشخصه این بنا تزیینات زیبای خیره‌کننده کدام ممکن است همراه خود کاشی‌های معرق تعیین کنید گرفته است.

این پژوهشگر خراسانی اضافه کرد: بر درگاه شگفت انگیز سمت شرقی آن بنا کتیبه‌ای بر زمینه کاشی گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوته‌دار نشسته کدام ممکن است بر آن معمار بنا به تماس گرفتن امیر ابن حاج محمود نظرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی بنا به سال ۱۰۲۳ هجری قمری تفسیر می‌شود با این حال مهم‌ترین اتفاقی کدام ممکن است در عصر شاه عباس اول صفوی در حرم مطهر رخ داد، توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن صحن کهنه(صحن انقلاب اسلامی) بود.

بیشترین توسعه و عمران حرم در دوران پادشاهان صفوی رخ داده است
صحن عتیق در دوران قاجار 

لباف‌خانیکی عنوان کرد: همراه خود اصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت شاه عباس دیوار ضلع شمالی صحن همراه خود سالن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطاق‌هایی بر بالای آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایوان‌های غول پیکر سمت شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابانی در طولانی شدن شرق به غرب کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲ طرف به صحن عتیق منتهی می‌شد، احداث شد. در سمت جنوبی صحن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابل ایوان امیر علیشیر نوایی نیز ایوان عکس به تماس گرفتن ایوان عباسی ساخته شد کدام ممکن است به لحاظ ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزیینات ظاهر‌های زیادی همراه خود برخی فضاهای مسجد شاه(مسجد امام کنونی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد شیخ لطف‌الله در اصفهان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش‌نویسانی شبیه محمد رضا امامی کدام ممکن است در آن مسجدها هنرنمایی کرده‌اند، ایوان عباسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری ایوان‌های صحن کهنه را همراه خود طیف گسترده ای از موقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده آراسته‌اند.

وی یکپارچه داد: اسکندر بیک منشی(مورخ) در اتصال همراه خود توسعه صحن عتیق نوشته اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است صحن کهنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایوان امیر علیشیر نوایی خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقیر به تذکر رسید، شاه عباس در سال۱۰۲۱ هجری قمری بناهایی را کدام ممکن است در ضلع شرقی رو به ویرانی گذاشته بود، اجتناب کرده اند میان درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحن را به گونه‌ای رشد داد کدام ممکن است ایوان دقیقا بر وسط آن قرار گیرد. او علاوه بر این سه ایوان، یکی در جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سمت ایوان امیر علیشیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ مورد در غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق صحن کهنه احداث کرد. افزون بر آن او ۲ جاده بین دروازه‌های شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی شهر تحمیل کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲ طرف به صحن می‌رسید. اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است مردمان مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زوار اجتناب کرده اند ضعیف آب در مبارزه کردن بودند، شاه عباس اصل داد همراه خود احداث نهری آب را اجتناب کرده اند چشمه گلسب(چشمه گیلاس کنونی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری قنات‌ها به شهر آوردند. نهر اجتناب کرده اند وسط جاده به گونه‌ای به صحن معرفی شده است شد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند  پر آب کردن حوض وسط آن به بخش غربی جاده جاری می‌شد.  

این سنتی‌شناس خراسانی اظهار کرد: در یکی اجتناب کرده اند سفرهای شاه عباس کدام ممکن است سه ماه به درازا کشید، اقدامات جانبی عکس نیز در حرم مطهر تکمیل شد. برای مثال ملا جلال منجم همراه خود استفاده اجتناب کرده اند جایگزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به امر شاه دری تولید دیگری اجتناب کرده اند جانب زیرین در گنبد حضرت گشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه جفت در مرصع به جواهر قیمتی بر آن نصب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون اجتناب کرده اند شمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیه‌سوز دود بر گنبد نشسته بود، اصل داد ۲ روزن غول پیکر بر شبیه به گنبد احداث کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پنجره‌های آهنی محکم کنند. پس اجتناب کرده اند این اقدام داخل گنبد فوق العاده روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود صفا شد.

لباف‌خانیکی افزود: جاذبه غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولایی حضرت‌ رضا(ع) برای پادشاهان صفوی ویژه به ویژه شاه عباس اول به ابعاد‌ای بود کدام ممکن است همراه خود وجود خطر حمله ازبک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف‌های پی‌درپی مشهد اجتناب کرده اند حرم غافل نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمران این آستان در دوران حکومت او تکمیل شد.

انتهای پیام