بهادری جهرمی: این سیستم‌ای برای تعدیل حداقل دستمزد کارمندان نداریمسخنگوی مقامات اظهار داشت: هیچ این سیستم‌ای برای تعدیل حداقل دستمزد کارمندان در اصل کار نیست.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در اظهار داشت‌وگویی در پاسخ به برخی شایعات دانستن درباره کاهش دستمزد کارمندان، تصریح کرد: میزان افزایش حقوق کارمندان همراه خود حضور نمایندگان کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایی در شورای برتر کار مصوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ هم شده است.

وی افزود: هیچ این سیستم‌ای برای تعدیل حداقل دستمزد کارمندان در اصل کار نیست.

انتهای پیام