بلینکن: من می خواهم به بدست آوردن به هماهنگی در وین خوشبین نیستموزیر خارجه آمریکا اظهار داشت کدام ممکن است به نتیجه مذاکرات وین خوشبین نیست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا – در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود آنوبیسی در {پاسخ به} این پرس و جو که آیا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران یک گروه تروریستی است؟ اظهار داشت مطمئنا این مناسب است.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه سپاه پاسداران در گروه تروریستی باقی خواهد ماند؟ وی اظهار داشت: من می خواهم وارد عمیق آنچه در مذاکرات به کف دست آمده‌ایم نمی‌روم. تنها چیزی کدام ممکن است می توانم بگویم اینجا است کدام ممکن است به نتیجه مذاکرات چندان خوشبین نیستم. همراه خود وجود تمام امتحان شده هایی کدام ممکن است برای این مذاکرات به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود این هماهنگی ایمنی ما بیشتر بود، با این حال به هماهنگی نرسیدیم. باید ببینیم خواه یا نه می توانیم به این (هماهنگی) برسیم هر دو خیر.

بلینکن افزود: «زمان در جاری اتمام است. این شبیه به چیزی است کدام ممکن است در امروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا همراه خود شرکای اتحادیه اروپا شخصی با اشاره به آن صحبت خواهیم کرد. ما اجتناب کرده اند نزدیک همراه خود اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریتانیا هماهنگ شده ایم.

وزیر امور خارجه در طولانی مدت اظهار داشت: ببینیم به مکان می رسیم. من می خواهم باقی مانده است در نظر گرفته شده می کنم به نفع کشورمان است کدام ممکن است به تعهدات برجام بازگردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران هم همین کار را انجام دهد، با این حال ما باقی مانده است انصافاًً به آن است نرسیده ایم.

انتهای پیام