برداشت بیش از ٨٠ درصد محصول گندم شهرستان ایرانشهر


برداشت بیش از ٨٠ درصد محصول گندم شهرستان ایرانشهر

ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ایرانشهر گفت: کار برداشت محصول گندم از سطح ٣هزار و ۵٠٠ هکتار اراضی زیر کشت این شهرستان از اواخر فروردین آغاز و تاکنون بیش از محصول ٨٠ درصد گندم، گندمزارهای شهرستان بصورت مکانیزه با ۴٠ دستگاه کمباین برداشت شد.

مجید فیاضی در گفت وگو با ایسنا افزود: کشاورزان ایرانشهری تا به امروز٧هزار تن گندم آردی و ٧٠٠ تن گندم بذری تحویل شرکت غله و خدمات بازرگانی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان داده اند.

فیاضی تصریح کرد: امسال سطح زیر کشت گندم در شهرستان ایرانشهر، هزار هکتار بیشتر سال زراعی گذشته است.

انتهای پیام