با تغییرات ساختاری جدید، رئیس شورای عالی مناطق آزاد از سوی وزیر اقتصاد منصوب می شودسخنگوی دولت گفت: با توجه به تغییرات ساختاری مقرر در قانون و قانون بودجه سال جاری، رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود. . .

علی بهادری جهرمی، سخنگوی رسمی و دبیر هیات دولت در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به تغییرات اعمال شده در قانون احکام ثابت که در بودجه سال جاری توسط شورای اسلامی تصویب و تکمیل شد، ساختاری. تغییر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد.

بهادری گفت: با این تغییرات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی از نهاد ریاست جمهوری جدا و به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.

رئیس شورای رسانه دولت تصریح کرد: بر اساس تغییرات ایجاد شده در بند هزینه لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس نمایندگان، بر اساس بند (ز) تبصره شماره ۱۸ مصوب شد که کلیه امور اجرایی، ساختاری، ادارات اداری و ساختاری باشد. سازمان مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و خصوصی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی.

دبیر هیات مدیره دولت تصریح کرد: بر این اساس لازم بود جناب وزیر اقتصاد و دارایی رئیس شورای عالی مناطق آزاد را منصوب کنند.

بهادری گفت: تغییرات اداری در دبیرخانه این شورا با توجه به تغییر ساختاری رخ داد و آقای نصرالله ابراهیمی از سوی وزیر محترم اقتصاد به عنوان سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی منصوب شد. . .

دبیر شورای دولت با قدردانی از خدمات و تلاش های سعید محمد در مدت تصدی این مسئولیت گفت: از خدمات آقای سعید محمد مانند گذشته در دولت استفاده خواهد شد.

انتهای پیام