بایدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبایدهای اهدای خون در ماه مبارک رمضانایسنا/ شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری اهدای خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهدای مسکن؛ جمله ای انصافاً کدام ممکن است شاید امروزه {به دلیل} گوش دادن به مکرر آن کمتر به معنای دقیق آن کانون توجه کنیم، با این حال نکته اینجاست کدام ممکن است هر شخص ممکن است همراه خود اهدای خون جان سه به همان اندازه ۴ گیرنده را به طور همزمان نجات دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این معنای دقیق عبارت را دلیل می دهد. اهدای مسکن

به گزارش ایسنا، اهدای خون ممکن است کدام ممکن است موجب خشنودی خداوند تبدیل می شود کدام ممکن است جدا از محافظت جان اشخاص حقیقی، تأثیر زیادی بر سلامت شخص دارد، بیمارستان ها همراه خود نابودی کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه احساسی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نوزادان معاصر متولد شده نیازمند تزریق خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف هستند. خون ممکن است سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن آنها را به خطر بیندازد.

این امر باعث شده است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی در کل سال چندین بار به نیت کمک به مبتلایان خون اهدا کنند، با این حال همراه خود فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه داری، اهدای خون به همان اندازه حدودی کاهش یافته است است کدام ممکن است قابل دستیابی است در تامین خون همراه خود ضرر مواجه شود. نکته مهم اینجا است کدام ممکن است اهدای خون برای روزه داران مشکلی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی کمک به مبتلایان نیز ستودنی است، ساده افرادی که روزه داران اهدای خون هستند باید پیشنهاد های پزشکی را بدانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان صحیح اهدای خون را بدانند.

بهتر از زمان برای اهدای خون روزه داران

فرزاد مردانی، دکتر اورژانس بیمارستان کاشانی شهرکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استادیار دانشکده دانستن درباره عملکرد اهدای خون در سلامت افراد به ایسنا اظهار داشت: اهدای خون منصفانه این سیستم مشترک است کدام ممکن است در مرحله جهانی اجرا تبدیل می شود، یعنی اشخاص حقیقی در عوامل مختلف داوطلب می شوند. در فواصل روزی حدود منصفانه به همان اندازه ۴ بار در سال، حدود ۳۰۰ به همان اندازه ۵۰۰ سی سی اجتناب کرده اند خون شخصی را اهدا می کنند.

وی افزود: خروج حدود نیم لیتر خون اجتناب کرده اند هیکل انسان فوایدی برای آن دارد، مورد اول اینجا است کدام ممکن است کاهش این کمیت خون باعث تحریک هیکل به خونریزی تبدیل می شود، خونریزی فرآیندی است کدام ممکن است شخص تنها همراه خود اهدای خون ممکن است آن را مدیریت تدریجی. خون برای این دلیل برای کمک کرد.

این آقایان همراه خود ردیابی به اینکه اشخاص حقیقی همراه خود افزایش سن در نیمه هایی اجتناب کرده اند هیکل رسوب آهن پیدا می کنند، یکپارچه دادند: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند نتایج خوش بینانه اهدای خون اینجا است کدام ممکن است خطر ابتلا به بیماری هایی قابل مقایسه با رسوب آهن در هیکل را کاهش می دهد.

این دکتر اورژانس اظهار داشت: در متنوع اجتناب کرده اند اشیا روزی کدام ممکن است شخص خون اهدا می تدریجی، برای انجام معنی خون سازی در هیکل باید رژیم غذایی جدیدی را آغاز کرد کدام ممکن است به دلیل اصلاح مصرف شده انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به افت پوند {کمک می کند}. در واقع اهدای خون راهی برای جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش افت پوند نیست، با این حال به همان اندازه حدودی در بازتوانی وزن اشخاص حقیقی کارآمد است.

وی افزود: {افرادی که} خون اهدا می کنند کمتر به بیماری هایی قابل مقایسه با بیشتر سرطان ها مبتلا می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {به دلیل} ترتیب میزان آهن در خون این اشخاص حقیقی است علاوه بر این همراه خود اهدای خون سلول های خونی جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی در خون تحمیل تبدیل می شود. هیکل این سلول ها در جاری فریب دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید از بین بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید … هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم تر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل انسان همراه خود اهدای خون اجتناب کرده اند جسمی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاداب برخوردار تبدیل می شود.

مردانی دقیق کرد: ماه رمضان هیچ محدودیتی برای اهدای خون ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه داران می توانند برای این الگو اقدام کنند با این حال زمان اهدای خون {در این} ماه حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از روزی کدام ممکن است اشاره کردن تبدیل می شود حدود منصفانه به همان اندازه ۲ ساعت بعد اجتناب کرده اند صرف صبحانه است. هر دو بعد اجتناب کرده اند صرف صبحانه کدام ممکن است {در این} صورت شخص دچار سوء مصرف شده در کنار همراه خود علائمی قابل مقایسه با نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حالی تبدیل می شود.

پایگاه اهدای خون شهرکرد در ماه مبارک رمضان اجتناب کرده اند ساعت ۸ الی ۱۲ سرزنده است.

حسین هاشمی سرپرست کل سوئیچ خون شهرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، اظهار کرد: اجتناب کرده اند ۱۵ اسفندماه جریان خون در استان کاهش یافته است است کدام ممکن است رسانه ها هم گزارش کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه همراه خود استقبال خوبی مواجه شدیم. توسط {افرادی که} بودند میزان اهدای خون بالاست کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۵.۵ روز به شش.۸ روز مرتفع است، در واقع مفهوم آل هفت روز است، با این حال به طور گسترده ذخیره خون در استان وارد مرحله فاجعه نشده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در قبال بیمارستان های قلمرو پاسخگویی مناسب داشتیم.

وی افزود: همراه خود تحریک کردن ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به روزه داری افراد، احتمال کاهش اهداکنندگان خون موجود است از شاهد بودیم کدام ممکن است در سال های قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیروز تنها حدود ۳۰ نفر در مناطق مختلف چهارال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری حضور داشتند، با این حال اگر خواستن به کاهش ذخایر خونی بافت تبدیل می شود، بر ایده تخصص، این امید موجود است کدام ممکن است همراه خود ادعا مجدد فراخوان، همراه خود استقبال خوشایند افراد استان مواجه شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر خونی وارد مرحله فاجعه نشوند.

الهاشمی اظهار داشت: امکانات اهدای خون در ماه مبارک رمضان اجتناب کرده اند هشت صبح به همان اندازه منصفانه بعد اجتناب کرده اند ظهر در شهرکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه شهرکرد اجتناب کرده اند هشت صبح سرزنده است. به همان اندازه ساعت دوازده بعدازظهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی گیری خون.

سرپرست کل سوئیچ خون شهر محال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری خاطرنشان کرد: روزه دار ممکن است بعد اجتناب کرده اند صرف صبحانه خون اهدا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} صورت مشکلی برای این اشخاص حقیقی پیش نمی آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است برخی اشخاص حقیقی به توضیحات مختلف نتوانند روزه بگیرند. این اشخاص حقیقی می توانند خون اهدا کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلایان را در ماه مبارک رمضان تنها نگذارند.

انتهای پیام