بایدن در جستجوی افتادگی روسیه اجتناب کرده اند شورای حقوق بشر استسخنگوی کاخ سفید در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است روسیه در جستجوی افتادگی روسیه اجتناب کرده اند شورای حقوق بشر گروه ملل است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکعب به نقل اجتناب کرده اند جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت کدام ممکن است فرستاده آمریکا در گروه ملل متحد به اصل جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، امتحان شده خواهد کرد به همان اندازه روسیه را اجتناب کرده اند شورای حقوق بشر گروه ملل معلق تنبل.

ساکی در {پاسخ به} پرس و جو خبرنگاران کدام ممکن است خواه یا نه رئیس جمهور آمریکا به لیندا توماس گرینفیلد، مشاور دائم آمریکا در گروه ملل متحد اصل افتادگی روسیه در شورای حقوق بشر را داده است، اظهار داشت: مطمئنا، رئیس جمهور، حضور روسیه در شورای حقوق بشر. گروه ملل متحد آن را “مضحک” توضیح دادن کرد.

ساکی در {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد «بردن ابدی» روسیه اجتناب کرده اند شورای حقوق بشر گروه ملل متحد، اظهار داشت کدام ممکن است خبرنگاران باید برای عمیق اصولاً همراه خود توماس گرینفیلد تصمیم بگیرند.

سخنگوی کاخ سفید افزود: با این حال مشخص است کدام ممکن است افتادگی عضویت روسیه گام بعدی {در این} توسعه {خواهد بود}.

اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن عملیات روسیه در اوکراین، کشورهای غربی به مدیریت آمریکا تحریم های شدیدی را علیه این ملت وضع کرده اند.

انتهای پیام