بازگشت علیرضا مختاری به پارادوکس پس اجتناب کرده اند ۶ ماه محرومیتنایب قهرمان ورزشی های پارالمپیک توکیو کدام ممکن است {به دلیل} تخلیه پست در دنیای آنلاین ما ۶ ماه محروم شده بود، همراه خود بالا فاصله افتادگی تمرینات شخصی را مراقبت از ورزشی های پاراآسیایی چین تحریک کردن کرد.

به گزارش ایسنا، علیرضا مختاری نایب قهرمان پارالمپیک توکیو {به دلیل} از گرفتن پستی علیه فدراسیون اجتناب کرده اند سوی اتحادیه پیشکسوتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارالمپیک به مدت ۶ ماه اجتناب کرده اند نمایندگی در مسابقات خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان اجتناب کرده اند ۲۸ مهرماه ۱۳۹۳ محروم شد. رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم اسبق دوچرخه استفاده با این حال همراه خود بالا یافتن مدت محرومیت شخصی را مراقبت از مسابقات قهرمانی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخابی خدمه سراسری پارادوکس کدام ممکن است اواخر اردیبهشت ماه برگزار تبدیل می شود برای کسب مجوز کنار هم قرار دادن می تنبل. برای دسترسی ورزشی های آسیایی چین زیر تذکر مشاور IPC.

مختاری کسب اطلاعات در مورد حضور مجدد شخصی در پارادوکس اظهار داشت: همراه خود وجود اینکه ۶ ماه اجتناب کرده اند حضور در مسابقات خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان محروم بودم، با این حال {در این} مدت تمریناتم را زیر تذکر مربیم دنبال می کردم به همان اندازه جایگزین ورزشی در مسابقات سراسری پیدا کنم. خدمه پس اجتناب کرده اند محرومیت.” علاوه بر این شخصی را برای مسابقات قهرمانی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخابی خدمه سراسری کنار هم قرار دادن می کنم به همان اندازه همراه خود پرونده رکورد درگاه کمیته سراسری پارالمپیک جواز حضور در ورزشی های آسیایی چین را کسب کنم.

وی افزود: در ورزشی‌های پارالمپیک توکیو در موضوع وزنه‌برداری مدال نقره بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسابقات قهرمانی ملت نیز امتحان شده می‌کنم در وزنه‌برداری سهمی داشته باشم، با این حال هدفم در ورزشی‌های نیمه آسیایی چین حضور در وزنه‌برداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتاب دیسک است. .

نایب قهرمان پارالمپیک توکیو در طولانی مدت کسب اطلاعات در مورد این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه {در این} شش ماه افت درجه جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده عنوان را تخصص نکرده اید؟ وی خاطرنشان کرد: در ۶ ماه محرومیت سعی کردم تمریناتم را برداشتن نکنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بدنسازی هم پرتاب کردم به همان اندازه بهتر از کار کردن را در مسابقات قهرمانی ملت کسب کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون شرایط خوبی مراقبت از خدمه سراسری دارم. مسابقات انتخابی

انتهای پیام