بازدید رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از نمایشگاه مشاغل خانگی بابل


ایسنا/ مازندران رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از انعقاد دو تفاهم نامه همکاری با مروجین طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در بازدید از غرفه های نمایشگاه هدایای تجاری و سوغات شهرستان بابل در چهارمین روز از بازگشایی آن خبر داد.

در بازدید دانشگاهی جهاد مازندران از نمایشگاه مشاغل خانگی بابل، دو تفاهم نامه با مجریان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در زمینه گسترش شبکه پوشاک و فروش مجازی محصولات مشاغل خانگی منعقد شد. استان بر توسعه طرح های حمایت از مشاغل خانگی و خرد تاکید کرد.

بازدید رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از نمایشگاه مشاغل خانگی بابل

بازدید رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از نمایشگاه مشاغل خانگی بابل

بازدید رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از نمایشگاه مشاغل خانگی بابل

از دیگر نکات مهم چهارمین روز نمایشگاه مشاغل خانگی بابل می توان به جذابیت زیاد بازدیدکنندگان از نمایشگاه و استقبال پرشور مردم به دلیل حضور کارآفرینان جوان و مستعد در این نمایشگاه اشاره کرد.

بازدید رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از نمایشگاه مشاغل خانگی بابل

بازدید رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از نمایشگاه مشاغل خانگی بابل

بازدید رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از نمایشگاه مشاغل خانگی بابل

به گفته کارشناسان و مشاوران طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، این نمایشگاه می تواند در شناسایی و توسعه کارآفرینان موثرتر باشد.

بازدید رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از نمایشگاه مشاغل خانگی بابل

بازدید رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از نمایشگاه مشاغل خانگی بابل

بازدید رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از نمایشگاه مشاغل خانگی بابل

لازم به ذکر است که اکثر غرفه داران از استان مازندران هستند اما این نمایشگاه میزبان تولیدکنندگانی از شهرهای دیگر مانند یزد، اصفهان، مشهد، همدان و دیگر شهرها نیز بود.

بازدید رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از نمایشگاه مشاغل خانگی بابل

بازدید رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از نمایشگاه مشاغل خانگی بابل

بازدید رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از نمایشگاه مشاغل خانگی بابل

بازدید رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از نمایشگاه مشاغل خانگی بابل

بازدید رئیس جهاد دانشگاهی مازندران از نمایشگاه مشاغل خانگی بابل

گفتنی است این نمایشگاه تا ساعت ۲۳ امروز ۲۶ تیرماه در مصلی نماز جمعه شهر باب الدیر برپاست.

انتهای پیام