ایجاد مرکز حفاظت محیط زیست در منطقه سبز گام مهمی در حفاظت از حیات وحش است.ایسنا/ لرستان معاون حفاظت محیط زیست راستان گفت: ایجاد پاسگاه محیط زیست در پهنه سبز گام مهمی در حفظ حیات وحش است.

محمد حسین صفوند در جلسه نحوه احداث پاسگاه در منطقه شکار و تیراندازی سبز ممنوع اظهار داشت: در بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ زیادی برای احداث پاسگاه در منطقه سبز شکار و شکار سبز اختصاص یافته است. تیراندازی در منطقه ممنوعه.

وی گفت: در صورت تخصیص و همکاری لازم شهرستان سلس تلاش می کنیم تا پایان سال جاری این پاسگاه را به بهره برداری برسانیم.

معاون حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به وجود ۳۲۲ هزار هکتار ذخیره گاه در لرستان افزود: ایجاد پاسگاه محیط زیست در پهنه سبز گام مهمی در حفظ حیات وحش و محیط زیست این منطقه است.

پیش بینی می شود این اعتبار در سطح شهرستان تقویت شود و تا پایان سال از این طرح استفاده شود.

مسلم مرادی فرماندار شهرستان صلاح نیز با اشاره به اهمیت و ضرورت استقرار گشت محیط زیست در منطقه ممنوعه شکار و تیراندازی سبز، بر رعایت اصول فنی در استقرار این نقطه تاکید کرد.

وی ضمن قدردانی از پیگیری های مدیر کل و همکاران وی در محیط زیست لرستان برای تخصیص اعتبار در این زمینه، قول مثبت داد که اعتبارات در نظر گرفته شده برای ایجاد این پاسگاه در سلش پیگیری و تقویت شود. سطح شهرستان شهر

انتهای پیام