اگر اقامت اشرافی رها نشود، امیدی به بلند مدت نیستایسنا/ خوزستان مشاور ولی فقیه در خوزستان بر دوری مسئولان اجتناب کرده اند اشرافیت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اگر اقامت اشرافیت رها نشود، امیدی به بلند مدت نیست.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد نبی مسیفرد در مراسم تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه مدیرکل دادگستری خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان وسط استان کدام ممکن است روز سه شنبه (۱۵ فروردین) برگزار شد، اظهار داشت:

به گزارش اسنا، وی افزود: در استان خوزستان میلیاردها خودرو زیر پای عده ای بود با این حال این بدعت رها شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان زیستی را برگزیدند کدام ممکن است جای احترام دارد.

مشاور ولی فقیه در خوزستان بر دوری مسئولان اجتناب کرده اند اشرافیت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اگر اقامت اشرافیت رها نشود، امیدی به بلند مدت نیست.

انتهای پیام