اپل در پیش کالا ایرپاد ۳ ۳۰ سهم کاهش کشف شد


هدفون wi-fi جدید اپل اجتناب کرده اند سری بی نظیر AirPod در ماه اکتبر با شناسایی AirPod 3 به طور مناسب در دسترس بودن شد. در گذشته اجتناب کرده اند در دسترس بودن مناسب، متنوع بر این ادراک بودند کدام ممکن است این محصول ممکن است به کالا فوق العاده بالایی بازو یابد. با این حال گزارش هایی موجود است کدام ممکن است سفارشات این هدفون کمتر اجتناب کرده اند حد پیش بینی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ سهم کاهش یافته است است.

به گزارش سرویس خبری فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تکنا به نقل اجتناب کرده اند GSMArena، مینگ چی کو انگیزه بی نظیر پیش کالا زیرین ایرپاد ۳ را تکنیک تخصیص ناموفق محصول ادعا کرد. کالا این محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان تقاضا برای گرفتن آن فوق العاده کمتر اجتناب کرده اند ایرپاد ۲ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین امر باعث کاهش ساخت ایرپاد ۳ در سه ماهه دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم سال جاری شد.

به نظر می رسد مانند است اپل قصد دارد ساخت فناوری اول این محصول را زودتر اجتناب کرده اند موعد مقرر متوقف تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرپاد ۲ را تنها در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ روانه بازار تدریجی. {در این} بین اپراد ۲ نسبت به مانکن جدید این خانوار کالا خوبی داشته است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون به خوبی در اختیار مشتریان قرار گرفته است. در واقع قیمت ایرپاد ۲ نسبت به تیپ ۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرپاد پرو کمتر است. با این حال مشخصه هایی مشابه بردن نویز سرزنده در مانکن های بعدی تعبیه شده است. AirPad Pro برای کاربرانی است کدام ممکن است جستجو در خوب هدفون wi-fi شیک هستند. به غیر اجتناب کرده اند آن، کسب خوب هدفون بودجه ایرپاد ۲ نیز انتخاب خوبی است.