اولویت های برنامه ای مرکز امور قرآنی اوقاف در سال جاریرئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه اولویت برنامه های آموزش همگانی قرآن کریم در سال جاری با محوریت مبارکه و امامزادجان (علیهما السلام) بوده است، اظهار داشت: در سال ۱۳۸۰، در سال ۱۳۸۰، برنامه های آموزش همگانی قرآن کریم در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، مجیدی مهر، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه برنامه های آموزشی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در سال جاری با محوریت کاربردی اجرا می شود، گفت: بقاع و امامزادگان (علیه السلام); وی افزود: بر اساس سیاست های کلی سازمان اوقاف و امور خیریه، برنامه های آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن با مخاطبان حدود ۵۰۰۰ نفر – آموزش قرائت صحیح قرآن با مخاطبان حداکثر ۱۰۰۰۰ نفر – دوره های روخوانی و تفسیر با مخاطب ۱۵۰۰۰۰ نفر در قالب ۳۶۰۰ جلسه فعال در سراسر کشور آموزش حفظ قرآن به صورت سازمان یافته و عینی با مخاطب حدود ۳۰۰۰۰ نفر نشست های عمومی حمایت از آموزش حفظ و قرائت قرآن کریم با پیش بینی ۵۰۰۰ نفر مستعد و ۱۵۰ جلسه فعال در سراسر کشور برنامه ریزی و اجرا می شود.

مجیدی مهر گفت: یکی از اهداف این گونه تصمیمات بهره برداری از انرژی ها و امکانات بقاع متبرکه و تبدیل آنها به مراکز فرهنگی و قرآنی در کشور است که مورد تایید رهبری است.

مجیدی مهر گفت: این برنامه ها در ابتدای سال با برنامه تفصیلی هر برنامه به استانداری ها ابلاغ شد و گزارش های آماری دوره ای و فصلی نیز دریافت شد.

مجیدی مهر در خصوص آموزش های تخصصی در این مرکز گفت: البته اولویت آموزش مرکز امور قرآن، آموزش های تخصصی است که شامل آموزش های تخصصی برای ارتقای ۴۰۰ داور مستعد و دوره های تخصصی ارتقای حافظان و قاریان مستعد قرآن است. توسط بیش از ۱۰۰۰ نفر در سراسر کشور ارجاع داده شده است.

انتهای پیام