اولویت اصلی ما اتصال سه طرف صنعت، دانشگاه و بازار استایسنا/ لرستان رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان، بازرگانان و فعالان اقتصادی کشور گفت: رسالت مهم بسیج اتصال سه ضلع صنعت، دانشگاه و بازار است.

غلامرضا حسن پور امروز در گردهمایی دفاتر بسیج تجار و فعالان اقتصادی سراسر کشور گفت: باید پویا حرکت کنیم.

وی گفت: ما این موضوع را دنبال کرده ایم که برای اتصال صنعت و دانشگاه چه باید کرد و همچنین جنبه سومی به نام بازار داریم که قابل تامل است.

حسن پور افزود: اگر ما تولید می کنیم و بازاری وجود ندارد، مثل این است که زباله تولید می کنیم.

رئیس سازمان بسیج اصناف، بازارها، تجار و فعالان اقتصادی تاکید کرد: رسالت مهم بسیج، اتصال سه بعد صنعت، دانشگاه و بازار است که موضوع ریزگردها را در دستور کار قرار داده است. ”

وی افزود: چاره ای جز جایگزینی گروه پاک برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نداریم.

حسن پور گفت: ماموریت ما افزایش تولید و ایجاد رقابت واقعی است.

رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان، بازرگانان و فعالان اقتصادی کشور گفت: شرکت دانشبانیان به عنوان پایه موتور حرکت در کنار تجاری سازی اختراعات خود می توانند با تکیه بر جوانانی که نیستند مشکلات ما را حل کنند. از نسل آنها

وی افزود: ما چاره ای نداریم جز اینکه یک شبکه زنجیره ای غنی را در کشور متصور باشیم.

حسن پور ادامه داد: ما می توانیم این کار را با مشورت اتاق بازرگانی و بسیج انجام دهیم و از توان بازرگانان امین در واردات مواد اولیه و تهیه آن در اختیار کارخانه امین استفاده کنیم.

رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان، بازرگانان و فعالان اقتصادی گفت: می خواهیم از بسیج برای ایجاد زنجیره ای غنی در اقتصاد کشور استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اولویت ما فعال سازی محصولات تجاری و صنعتی در کشور است که از این طریق می توان صادرات را تقویت کرد.

حسن پور گفت: ما به واحدهای تولیدی کوچک بسیار کم توجه کرده ایم و وظیفه ما شناسایی این ظرفیت های کوچک و پیوند آنهاست.

انتهای پیام