انتقاد مورینیو اجتناب کرده اند “همه” بعد اجتناب کرده اند جذب می کند برابر بولونیاسرمربی نیروی کار رم اجتناب کرده اند گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داور ورزشی به خاطر ورزشی تیمش برابر بولونیا انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند فوتبال ایتالیا، اجتناب کرده اند هفته {سی و پنجم} سری آ ایتالیا نیروی کار فوتبال رم در ورزشگاه المپیکو پذیرای بولونیا بود کدام ممکن است این دیدار با جذب می کند با بیرون گل به نوک رسید. رم با این نتیجه ۵۹ امتیازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کلاس پنجم جدول کلاس بندی باقی ماند.

ژوزه مورینیو پس اجتناب کرده اند جذب می کند با بیرون گل رم مقابل بولونیا اجتناب کرده اند همه انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهره عصبانی نشست خبری بود. او عنوان کرد تیمی کدام ممکن است می‌خواست دریافت کرد شود به مقیاس کافی امتحان شده نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمی کدام ممکن است نمی‌خواست دریافت کرد شود به هدفش رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی داور به آن است‌ها اجازه داد به این هدف برسند.

رم {در این} دیدار با ۶ تنظیم در مخلوط کردن بی نظیر به پایین به اینجا رسید چرا کدام ممکن است باید اواخر هفته در دیدار بازگشت نیمه باقی مانده لیگ کنوانسیون اروپا به مصاف لسترسیتی برود. مورینیو در نشست خبری شخصی ذکر شد: ورزشی استاندارد چندانی نداشت. تیمی کدام ممکن است می‌خواست دریافت کرد شود به مقیاس کافی امتحان شده نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان نداشت، تیمی کدام ممکن است نمی‌خواست دریافت کرد شود به هدفش رسید. در واقع داور به آن است‌ها اجازه داد این می تواند یک امتیاز را به بازو بیاورند.خالص است کدام ممکن است ورزشی با لسترسیتی ورزشی ما را تحمل تاثیر قرار دهد. لسترسیتی نیز این هفته ۹ تنظیم در مخلوط کردن بی نظیر داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با نیروی کار دوم برابر تاتنهام به میدان سر خورد.

او در بخش عکس اجتناب کرده اند صحبت‌های شخصی ذکر شد: سعی کردیم دریافت کرد شویم، مکان‌هایی داشتیم، با این حال انجام خوبی نداشتیم. ما باید وظیفه را روبرو شویم از به مقیاس کافی برای پیروزی امتحان شده  نکردیم. به نظرم داور نیز به خاطر این ورزشی بی استاندارد بی ارزش است. او سوت‌هایی زد کدام ممکن است باعث شد ورزشی اجتناب کرده اند جریان بیفتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد ورزشی را زیرین آورد.

به این انجمن شاگردان ژوزه مورینیو اجتناب کرده اند کسب سهمیه لیگ قهرمانان فصل بلند مدت بازماندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل بعد در بهتر از حالت در لیگ اروپا خواهند بود. میلان، اینتر، ناپولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یوونتوس ۴ سهمیه لیگ قهرمانان را برای فصل بعد به بازو آوردند.

انتهای پیام