انتشارات داخلی برای ارسال مقاله و کسب امتیاز در مصاحبه دکتری ایجاد کنید


ورود به نشریات محلی

فرصتی عالی برای دانشجویان دکتری

پروفایل ها در پایگاه های داده

مدنی

irindexing

مدت زمان داوری: ۲ هفته

مدت زمان چاپ: ۲ هفته

با کمترین هزینه ممکن

احتمال قضاوت زودهنگام وجود دارد

کسب امتیاز برای مصاحبه دکترا، کسب امتیاز برای ارتقاء هیئت علمی

ارتقاء رزومه تحصیلی و حرفه ای و اخذ مدرک دفاع از پایان نامه

وارد مجله روانشناسی و علوم رفتاری ایران شوید

سایت اینترنتی: Psyj.ir

پست الکترونیک: [email protected]

وارد مجله علوم انسانی اسلامی شوید

سایت اینترنتی: johi.ir

پست الکترونیک: [email protected]

می گوید: ۰۲۱-۲۸۴۲۳۸۵۵

واتس اپ: ۰۹۳۹۴۲۷۷۶۹۳

کابل: Journal_admin

نشریه حاوی انتشارات محلی برای ارسال مقاله و کسب امتیاز در مصاحبه دکتری برای اولین بار در آزمون دکتری ظاهر شد. سایت آزمون دکتری و اخبار سراسری رایگان آزمون دکتری ۱۴۰۱-۱۴۰۲ و دکتری بدون آزمون.