امیر ایرانی: به هیچ قدرتی اجازه ناامن کردن خلیج فارس را نمی دهیمفرمانده نیروی دریایی راهبردی نظامی جمهوری اسلامی ایران در پیامی به رویداد فرا رسیدن روز سراسری خلیج فارس ایران ذکر شد: ضمانت می‌دهم کدام ممکن است پرچم ایران گران را بر فراز امواج خروشان خلیج تا ابد فارس تا بی‏کران اقیانوس‌ها در اهتزاز به نظر می رسید داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ قدرتی اجازه ناامن کردن قلمرو را نخواهیم داد.

به گزارش ایسنا، محتوای متنی پیام امیر دریادار شهرام ایرانی به رئوس مطالب زیر است:
                                                                                                                      
روز سراسری « خلیج فارس» طولانی شدن هویت تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن دیرپای سرزمینی است کدام ممکن است بر شالوده مستحکم سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری والدین ایران پایین استوار شده تا پهنه نیلگون خلیج در همه زمان ها فارس، غیرقابل انکارترین سند هویتی در این کره خاکی باشد. کرانه‌های این مرز پر گهر متأثر اجتناب کرده اند سنت عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصیل ایران سرفراز اسلامی است کدام ممکن است وجه عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند آن، زیست زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندانه والدین این خطه با جهان خارج اجتناب کرده اند آن را تحمیل کننده‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمودهای معاصر آن را غنی‌تر اجتناب کرده اند در همه زمان ها به جهانیان در دسترس بودن می‌تنبل.
اینک این مروارید در سرتاسر آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگین انگشتری ایران پایین به کانون تقابلی تمدن ایرانی- اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط ثقل تعیین کنید‌گیری توانایی دریایی جبهه از دوام به سمت هجمه‌های پوچی جهانی به سرکردگی مقامات تروریست‌پرور آمریکا آمریکا بدل گردیده است.
با بیرون تردید در حال حاضر با تکیه‌بر توانایی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت خودساخته نیروهای مسلح پر خوشحال از ج.ا.ایران بویژه قابلیت‌های فراوان نیروی دریایی راهبردی نظامی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان خلیج فارس را شناخته شده به عنوان اوج پل مهم احیاء تمدن نوین دریایی ایران عظیم اسلامی راه اندازی شد نمود.  

اینجانب به نیابت اجتناب کرده اند تمامی همکاران دریادلم در نیروی دریایی راهبردی نظامی جمهوری اسلامی ایران مستقر بر نصف‏ النهار بیداری، به ملت صبور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم ایران ضمانت می‌دهم کدام ممکن است به پاس رشادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانفشانی شهدای گرانقدر این سرزمین، پرچم سه رنگ ایران گران را بر فراز امواج خروشان خلیج تا ابد فارس تا بی‏کران اقیانوس‌ها در اهتزاز به نظر می رسید داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ قدرتی اجازه نا ایمن کردن قلمرو را نخواهیم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بصیرت اجتناب کرده اند این میراث ارزشمند صیانت خواهیم نمود.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی نظامی جمهوری اسلامی ایران
دریادار شهرام ایرانی

انتهای پیام