امیرعبداللهیان: برای دستیابی به یک توافق قوی و باثبات، مذاکرات را ادامه خواهیم داد


امیرعبداللهیان: برای دستیابی به یک توافق قوی و باثبات، مذاکرات را ادامه خواهیم داد

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به گفتگوی تلفنی اخیر با «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: توافق تنها بر اساس تفاهم متقابل و احترام به منافع مشترک امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، امیر عبداللهیان در این رابطه در صفحه توئیتر خود نوشت: «با جوزف بورل تلفنی صحبت کردم.
توافق تنها بر اساس درک متقابل و احترام به منافع مشترک امکان پذیر است.
ما مذاکرات را برای رسیدن به یک توافق قوی و باثبات ادامه خواهیم داد.
آمریکا باید تعیین کند که آیا خواهان توافق است یا به دنبال تکرار یکجانبه خواسته های خود است که هر دو در یک زمان ممکن نیست.

انتهای پیام