المالکی: گروه های مختلف عراقی باید تابعیت مرجعیت را بپذیرندیکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به گروه های مختلف عراقی هشدار داد که گروه های مختلف عراقی باید تابعیت مارگید را بپذیرند، در غیر این صورت کشور آسیب خواهد دید.

فدحسین المالکی در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان عراق در تحلیل وقایع اخیر عراق گفت: شرایط کنونی عراق تا حد زیادی شرایط را پیچیده کرده است. این نظر وجود دارد که می توان با دخالت مراجع که در گذشته اتفاق افتاده این مسائل را حل کرد تا چنین شرایطی جمع آوری شود.

وی تصریح کرد: ممکن است چنین اتفاقاتی در عراق منجر به هرج و مرج شود که این خواسته بسیاری از کشورهایی است که به دنبال منافع خود هستند به ویژه آمریکا و اسرائیل.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: گروه های مختلف در عراق باید به سمت وحدت و قدرت حرکت کنند، مرجعیت به دنبال وحدت است و اگر اینطور نباشد ممکن است عراق آسیب ببیند.

المالکی تاکید کرد که گروه های مختلف در عراق باید هوشیار باشند تا کشورشان تجزیه نشود. ملیت مرجعیت را بپذیرید و پازل دشمنی که هدفش تجزیه عراق است را بازی نکنید.

انتهای پیام