نتایج فراخوان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد موحیبه در سال ۱۴۰۱ شمسی اعلام شد.

بر اساس گزارشات آزمون دکتریداوطلبان می توانند برای مشاهده نتایج دعوت به مصاحبه دانشگاه آزاد تیزهوشان ۱۴۰۱ به سایت مراجعه کنند azmoon.org اشاره دارد به.

نتیجه برخی از متقاضیان این دوره با شرایطی به دلیل نقص مدارک ارائه شده در زمان ثبت نام اعلام شد. از این گروه از داوطلبان درخواست می شود حداکثر تا ۳۰ خرداد، یک نسخه از ریز نمرات حاوی معدل و نمره پایان نامه خود را در قالب PDF از طریق لینک ارائه شده در کارنامه نتایج خود بارگذاری کنند. عدم ارسال به موقع مدارک باعث حذف این متقاضیان از لیست مصاحبه کنندگان واجد شرایط این دوره می شود.

شایان ذکر است تاریخ و نحوه ثبت نام داوطلبان شرکت در مصاحبه این دوره متعاقبا طی اطلاعیه ای اعلام خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد و مصاحبه دکتری رایگان کلیک.

دکتری اینستاگرام