استقبال احساسی دهه ۹۰ از سرود سلام رهبر گرگان


دهه 1990 از سرود ملی با اشتیاق استقبال کرد "سلام فرمانده" در گرگان

ایسنا/ گلستان اجتماع بزرگی برای خواندن سرود رهبری با حضور اقشار مختلف مردم به ویژه دهه نود در گرگان برگزار شد.

محفل بزرگ خانوادگی دهه نود امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با حضور حاج «ابوذر روحی» در شهر دارالمومنین گرگان با همراهی سرود «خوش آمدید» برگزار شد. رهبر”.

این مراسم با حضور پرشور اقشار مختلف مردم به ویژه سربازان جوان امام زمان (عج) همراه بود.

دهه 1990 از سرود ملی با اشتیاق استقبال کرد "سلام فرمانده" در گرگان

دهه 1990 از سرود ملی با اشتیاق استقبال کرد "سلام فرمانده" در گرگان

دهه 1990 از سرود ملی با اشتیاق استقبال کرد "سلام فرمانده" در گرگان

دهه 1990 از سرود ملی با اشتیاق استقبال کرد "سلام فرمانده" در گرگان

دهه 1990 از سرود ملی با اشتیاق استقبال کرد "سلام فرمانده" در گرگان

دهه 1990 از سرود ملی با اشتیاق استقبال کرد "سلام فرمانده" در گرگان

دهه 1990 از سرود ملی با اشتیاق استقبال کرد "سلام فرمانده" در گرگان

دهه 1990 از سرود ملی با اشتیاق استقبال کرد "سلام فرمانده" در گرگان

دهه 1990 از سرود ملی با اشتیاق استقبال کرد "سلام فرمانده" در گرگان

دهه 1990 از سرود ملی با اشتیاق استقبال کرد "سلام فرمانده" در گرگان

دهه 1990 از سرود ملی با اشتیاق استقبال کرد "سلام فرمانده" در گرگان

دهه 1990 از سرود ملی با اشتیاق استقبال کرد "سلام فرمانده" در گرگان