استرالیا: جشن میلاد امام حسن (علیه السلام) در کانبرا [photos]


شفقنا- جشن میلاد امام حسن مجتبی (علیه السلام) در وسط امام حسن کانبرا استرالیا. تأمین: آبنا

استرالیا بعد اجتناب کرده اند: جشن میلاد امام حسن (علیه السلام) در کانبرا [photos] وی اولین بار در خبرگزاری در سراسر جهان شیعه حضور کشف شد.