اردوغان: روند آستانه حل سیاسی مسئله سوریه را تسهیل می کندرئیس جمهور ترکیه روند آستانه را موثرترین اقدامی دانست که دستیابی به راه حل سیاسی در این زمینه و برقراری صلح و ثبات در سوریه را تسهیل می کند.

به گزارش ایسنا، رجب طیب اردوغان در نشست خبری پس از برگزاری هفتمین نشست روند آستانه در سالن اجلاس سران، اظهار کرد: امشب فعالیت های خود را برای ایجاد فضای صلح و ثبات در سوریه یک بار دیگر بررسی کردیم تا راه حل سیاسی ممکن شود. . .

وی تاکید کرد: شکل روند آستانه موثرترین اقدامی است که راه حل سیاسی در این حوزه را تسهیل می کند.

رئیس جمهور ترکیه با اشاره به پافشاری روسیه و ترکیه بر مذاکرات آستانه گفت: تروریسم از دیگر موضوعات این دیدار بود و ما تفاوتی بین حزب حیات آزاد کردستان، یگان های مدافع خلق و پ ک ک نمی بینیم. ما استفاده از یکی را به عنوان ابزاری برای مبارزه با دیگری نمی پذیریم.

اردوغان یادآور شد: کریم همچنین در مذاکرات و گفتگوهای خود روند اجرای توافقات قبلی را بررسی کرد و این سازمان های تروریستی مشکل اصلی همه ما هستند و هدف آنها تقسیم اراضی ترکیه است. در این زمینه، ما موافقیم که بحران سوریه تنها از طریق راه حل سیاسی قابل حل است. ما از شرکای خود در روند آستانه خواستیم که روند مذاکرات سیاسی را برای رسیدن به یک راه حل پایدار تسریع کنند.

رئیس جمهور ترکیه با اشاره به اینکه کار کمیته قانون اساسی باید هر چه سریعتر به پایان برسد، افزود: رژیم سوریه در این زمینه موضع بی ثباتی را دنبال می کند. این فرآیند باید در چارچوب استانداردهای سازمان ملل متحد تکمیل شود. بند ۲۲۵۴ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باید در سوریه اجرا شود و بار دیگر صلح و ثبات در سوریه حاکم شود.

انتهای پیام