آیا 21 روز به اندازه کافی طول می کشد تا تحمل سدیم را به میزان قابل توجهی کاهش دهد؟من آنقدر به غذاهای با سدیم بالا عادت کرده ام که تا زمانی که خیلی بزرگ نباشد نمی توانم طعم آن را بچشم. من تعجب می کنم که چقدر طول می کشد تا بدون طعم کمی نمک کاهش یابد.

ارسال شده توسط / u / poke000
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید