آیا افرادی که در فرهنگ هایی زندگی می کنند که نیاز به گیاهخواری دارند درصد بالاتری از پیامدهای بهداشتی مربوطه را گزارش می کنند؟ : مغذی


سعی نکنید بحث یا مشاجره ای را شروع کنید ، فقط مطمئن باشید. من حدود 3 سال گیاهخوار بودم و تأثیرات زیادی بر رژیم غذایی ثابت خود دیدم. این باعث تعجب من می شود که آیا افراد در فرهنگ گیاهخواری (بودیسم ، فرهنگ هند ، کمون های هیپی و غیره) تمایل دارند همان اثراتی را گزارش کنند که می تواند مستقیماً با کمبودهای رایج در رژیم های گیاهی مرتبط باشد.

دیدگاهتان را بنویسید