آنابستانی: حق حال در خانواده برای بچه ها مثل شوخی و جسارت استسخنگوی اداره ویژه حمایت از جوانان جمعیت و خانواده گفت: این رقم های بسیار اندک که به عنوان کمک عائله مندی پرداخت می شود در حد شوخی باقی مانده و نوعی جسارت خانواده و فرزندان است. بنابراین در قانون حمایت از جوانان از جمعیت و خانواده این موضوع پیش بینی شده است و دولت موظف است آن را به گونه ای تغییر دهد که تمایل و انگیزه لازم برای ازدواج جوانان ایجاد شود.

علی اصغرالعنابستانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در خصوص حق نازل خانواده به منظور تشویق جوانان به ازدواج، بر اساس قانون حمایت از جوانان و خانواده، ماده ای در قانون حمایت از جوانان و خانواده داریم، اظهار کرد: با توجه به قانون حمایت از خانواده و جوانان، این ماده در دستور کار قرار گرفته است. که دولت او را موظف کرد که حق خانواده و حق اولاد را به تعداد مناسب افزایش دهد که اگر اشتباه نکنم تا دو برابر وضعیت فعلی است و بعد از تولد فرزند سوم نیز این مقدار همه بچه ها بیشتر می شوند چون در قانون جمعیت جوانان چنین قانونی داریم که البته دولت هنوز آن را اجرا نکرده است.

وی با اشاره به اینکه برآورد من این است که دولت تاکنون توانسته است حدود ۲۰ درصد از قانون را به جای اجرای آن اجرا کند، تصریح کرد: دولت هنوز اجرای بقیه قانون را آغاز نکرده است، البته دولت باید عمل کند. همچنین. دادن حق به این دلیل است که قانون جنبه های مختلف حمایتی را در نظر گرفته است و اجرای بسیاری از این موارد نیاز به مبنا دارد.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از جوانان، جمعیت و خانواده شورا یادآور شد: از سوی دیگر نباید به دولت حق داد چرا که قانون باید بلافاصله پس از ابلاغ اجرا شود و دولت وظیفه دارد. برای اجرای قانون

عنابستانی با بیان اینکه به عنوان عضو و سخنگوی کمیسیون جوانان حمایت از جمعیت و خانواده این موضوع را با جدیت دنبال می کنم، تاکید کرد: دولت باید این قانون را در همه ابعاد از جمله افزایش حق تشکیل خانواده اجرا کند. که ایراد معتبری است و به این موضوع توجه شده است در بازنگری قانون جمعیت جوانان که حق تشکیل خانواده و حق فرزند باید عددی باشد که جوانان را به ازدواج و بچه دار شدن تشویق کند.

یکی از اعضای کمیته اجتماعی شورای اسلامی گفت: این چند عددی که گذاشتند شوخی است و نوعی جسارت به خانواده و فرزندان است، به عنوان مثال در شرایط اقتصادی کنونی اعداد ۲۰۰ هزار تومانی را به عنوان رقم می نویسیم. حقوق کودک در مفاد قانونی وجود دارد، لذا این موضوع را در قانون پیش بینی کرده ایم و دولت نیز موظف است آن را به گونه ای تغییر دهد که تمایل و انگیزه لازم در این مرحله از ازدواج ایجاد شود.

عنابستانی اضافه کرد: البته امور مربوط به ازدواج و فرزندآوری را باید در حوزه های مختلف بررسی کرد که موارد زیادی دارد و یکی از موارد کوچک، بحث خانواده است.

نماینده مردم سبزیوار در شورای اسلامی یادآور شد: در ۷۳ ماده قانون جوانان همه مواد در قالب حوزه های مختلف برای تسهیل و تشویق ازدواج و فرزندآوری آمده است و امیدواریم دولت آماده اجرای همه چیز باشد. . این مقالات چون اگر این مطالب اجرا شود امکانات آنقدر خوب می شود که جوانان حق تشکیل خانواده را به خاطر نمی آورند. از جمله اینکه در این قانون اعطای آپارتمان و زمین رایگان، ارائه تسهیلات بسیار خوب و ارائه سهمیه برای بچه دار شدن را داریم.

وی گفت: در قانون حمایت از جمعیت و خانواده جوانان تسهیلات زیادی برای ازدواج و فرزندآوری وجود دارد که به نظر من اگر اجرا شود بسیاری از دغدغه های جوانان ما برطرف می شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از جوانان، جمعیت و خانواده در خاتمه گفت: یکی از مواردی که در این قانون مطرح شده بحث افزایش بنیان خانواده است که دولت باید آن را افزایش دهد و البته مانند بسیاری از موارد از قانونی که دولت هنوز اجرا نکرده هنوز اجرا نشده است.

انتهای پیام