آمار اشتغال کشور با ۷۰۰۰۰۰ نفر همپوشانی داشتایسنا/ خراسان شمالی رئیس مرکز پایش و پایش اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آمار اشتغال در کشور طی سال های گذشته حدود ۷۰۰ هزار نفر دارای خطا و همپوشانی بوده که اصلاح کرده ایم.

پژمان اکرمیان در حاشیه سفر به خراسان شمالی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طی سال های گذشته هر اداره یا وزارتخانه ای که خدمتی به مردم و متقاضیان ارائه می کرد، آن را به حساب اشتغال تازه ایجاد شده، در حالی که اینطور نیست. همه آنها منجر به ایجاد شغل نمی شود.

و ادامه داد: فرض کنید یک وزارتخانه ۱۰۰۰۰۰ مجوز یا مجوز تجاری ایجاد کرده است. آیا هرکسی که جواز شغلی گرفت در مشاغل ایجاد شده توسط آن وزارتخانه ثبت نام کرد؟

وی افزود: یکی از بانک ها ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات حرفه ای پرداخت کرده است. آیا همه اینها باعث ایجاد شغل شد که در آمار اشتغال ایجاد شده در کشور توسط همین بانک لحاظ شود؟

اکرمیان خاطرنشان کرد: برخی از این خدمات به تنهایی شغل ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر مجموعه خدماتی است که برای متقاضیان ایجاد شغل می کند. بنابراین، ما نباید هر سرویس ارائه شده به افراد را به طور جداگانه به عنوان یک تابع در نظر بگیریم. از آنجایی که بسیاری از این افراد ابتدا آموزش دیده، اسکان داده شده و سپس مجوز گرفته اند، هر سه این فرآیندها باعث ایجاد شغل شده است.

وی با اشاره به اینکه آمار سال های گذشته کشور از اشتغال در بخش خصوصی حتی با ۷۰۰ هزار نفر همپوشانی داشت و با ایجاد فرصت های شغلی، جزئیات این تعداد در سامانه های متعددی ثبت شد، تصریح کرد: برای اصلاح این مشکل در کشور در بر اساس آن آمار اشتغال در سال های گذشته اعلام شد و فرآیندهایی را که باعث ایجاد این تداخلات در سیستم کنترل اشتغال شده بود، وارد کردیم و حذف کردیم تا آمار اشتغال تولید شده در بخش خصوصی در کشور به واقعی بودن نزدیک شود.

رئیس مرکز پایش و پایش اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیستم نظارتی سال گذشته بازطراحی شد و امسال مبنای محاسبه اشتغال ایجاد شده در کشور روند جدیدی است که همپوشانی ندارد. . .

وی با بیان اینکه ایجاد اکوسیستم استخدام مستلزم یکسری اقدامات است، اظهار داشت: فرآیند جدید به این صورت است که هر دستگاه در سیستم نظارت بر استخدام فقط برچسب مربوط به خدمات ارائه شده را علامت گذاری می کند، به عنوان مثال امکانات و زمانی که زنجیره جذب نیرو باشد. کامل، شغل یا اکوسیستم استخدام، نیروی کار تا زمانی که یک عدد واقعی به دست آید محاسبه می شود.

و تاکید کرد: پس از اصلاح فرآیند سیستماتیک در سیستم نظارت، طرح نظارتی سه مرحله ای را برای نظارت بر نیروی کار آغاز کردیم که به موجب آن یکی از مشاغل ایجاد شده گروه بندی و نظارت می شود تا احتمال خطا نزدیک به صفر باشد.

اکرمیان با اشاره به حرفه ای که نشات گرفته از بخش خصوصی کشور است، گفت: امسال ۷۰۰ هزار طرح توسط دستگاه های اجرایی در سامانه کنترل عملیات ثبت شده است که دیگر تداخلی با مشکلات قبلی ندارد. ۳۰۰ هزار نفر از آنها مرحله پایش تلفنی را پشت سر گذاشتند و از روز گذشته روند نظارت میدانی در کشور آغاز شد.

انتهای نامه